lördag 18 mars 2017

Plan mot självmord hos samer

Samernas psykiska hälsa är skörare än resten av befolkningens och ett dystert exempel på detta är de båda yngre bröder till Simon Marainen som tog sina egna liv för några år sedan. Nu har en plan tagits fram för Norges, Finlands och Sveriges samer för att försöka få sjukvården att begripa vilka villkor renskötande samer lever under. Det ska underlätta och låta sjukvården gå in bättre; att inte säga åt någon att sluta köra skoter till exempel. Det måste en same göra som har hand om renar. 

Simon Marainen berättar om sin yngre bror Gustav "Gusto", som han stod väldigt nära. Brodern stod inför att bli av med hela sin försörjning och kunde inte ta sig förbi detta, utan tog sitt eget liv när det var 40 minusgrader ute. Hans hund hade stannat vid honom och hans skoter och grävt ned sig en bit i snön. Hunden överlevde och tröstar nu Simon Marainen, som har tagit över broderns renar. Den yngsta brodern Henrik tog sitt liv tio månader senare, fast sjukvården var inkopplad. Det är en mycket upprörande historia och de tre brödernas mamma förhörde sig om hur långt dessa självmord kunde gå. Hon var rädd för att äldste sonen också skulle gå samma väg. Men Simon Marainen säger att det aldrig kommer att bli så. Han har fortfarande två systrar i livet. Och han utövar samernas kultur i musiken och som poet samtidigt som han har valt att ta över broderns renar och är renskötande same.

Här nedan hur sametinget menar att renskötande samer påverkas negativt psykiskt i sitt yrke: 

Ekonomin, antal renar och konkurrens
Tystnadens kultur inom samebyar, brist på kommunikation
Arbetsfördelningen och organisationen av arbetet

Könsroller/jämställdhet
Relationen till storsamhället med utanförskap och utsatthet
Generationsfrågor där äldre inte släpper in yngre

Rovdjuren
Alkohol
Familjebildning med önskan att skaffa familj inom samegruppen, vilket är svårt

Här kan ni se avsnittet När livet vänder som Anja Kontor har gjort om de tre samebröderna. 


Simon Marainen fick begrava sina yngre bröder.
Faksimil ur programmet När livet vänder.Men Gustos hund överlevde och följer nu Simon överallt.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar