måndag 21 december 2020

Den misslyckade integrationen dödar människor

 Naturligtvis var det ingen som trodde att en misslyckad integration i Sverige skulle döda människor genom virus, men så är nu fallet. Det gäller corona som har gjort att överdödligheten hos personer 40-64 år födda i Somalia, Syrien och Irak konstaterades vara hela 220 procent i Sverige under 2020. Detta jämfört med dödligheten under åren 2016-2019. Denna överdödlighet var beroende av resor inom Europa för att fira bröllop och släktkalas. Överdödligheten bland infödda svenskar eller de födda inom EU, Norden eller USA, men boende i Sverige i samma åldrar fanns inte alls under samma period. Den var till och med negativ, dvs färre dog under 2020 än under tidigare år. 

Den misslyckade invandringspolitiken är således inte bara skuld till våld och utsatthet för människor. Utan också för att dessa dör, därför att de inte kan svenska och inte kan delges de instruktioner som behövs för att skydda sig själva eller de gamla som de har hand om på boenden. Just där behövdes inte svenska alls. Alla som ville anställdes. Inga krav har ställts på dessa invandrare utan istället har de höjts till skyarna som räddningen för Sverige, som behöver arbetskraft. Ett tänkande som enbart handlar om ekonomi. 

Människor har under året flytt från Stockholm, som har en negativ befolkningsutveckling. Under många år har invandring gjort att Stockholms befolkning har ökat, men inte i år. De utifrån kommande har inte kunnat ta sig till Sverige. Sverige stoppar nu i dag också resor från Storbritannien, som har ett muterat virus. Detta virus gör att coronasjukdomen sprids fortare och enklare mellan människor genom att det är mer smittsamt. Många invandrare från Pakistan, Somalia, Uganda och Västindien bor i Storbritannien. EU kan också ta beslut att stoppa resor från Storbritannien. 

Världen ser ut som den alltid kommer att göra: de fattiga har sämre förutsättningar än de rika. Klasskillnaderna består och sjukdomar drabbar värst de som inte kan skydda sig. Särskilt när de inte förstår det språk som talas i länder där de bor. I Sverige har vi aldrig haft något riktigt uppror mot de besuttna. Adeln sitter kvar i sina borgar och slott. 

Omfördelningen av tillgångarna har aldrig på riktigt gått ut till folket, som har nöjt sig och hoppats på våra partier i riksdagen. Vart fjärde år röstar en stor del av folket för förändring, men den kommer aldrig. Vikingar fanns förr endast i Mälardalen i Sverige. Resten bestod av danska och norska vikingar eller enbart människor som försökte överleva i landet. Det arvet består än i dag. De flesta ser inte nyfiket ut över världen utan stannar där de är och försöker överleva. 

Världen har aldrig stått inför en större utmaning nu när nya virus från Kina aldrig upphör utan drabbar varje år. Strax är vi över 8 miljarder invånare på planeten. En överbefolkning som aldrig tidigare har skådats. Vi går mot större katastrofer än ett virus från Kina beroende på att det är tabu att tala om denna överbefolkning. Invandrare behåller sin kultur och föder många barn, för dessa har alltid setts som en rikedom för fattiga människor. 


Detta är en teckning av EWK i Aftonbladet "Moder Jord" på 60-talet, men så kan man inte teckna i dag. Det skulle anses rasistiskt fast problemen med överbefolkning består och är mycket värre. Makttänkande gör att ledare vill ha så stora befolkningar som möjligt att härska över och vill att de ska sprida sig över planeten. Ett nytt sätt att invadera utan krig. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar