onsdag 20 oktober 2021

Inte viktigt med arbete

I en undersökning som Timbro har gjort under sept-okt i år anser de som håller på de regerande partierna att det inte är så viktigt att försörja sig på arbete. Det är talande siffror. Sverige är det enda land i EU som har högre arbetslöshet i dag än 2014. Den ligger på drygt 8 procent. Statsministern hade lovat att Sverige skulle ha den lägsta arbetslösheten inom EU, men det har Tjeckien i dag: 2,8 procent. En sådan arbetslöshet var gällande i Sverige under 60-70-talet. Då Sverige var ett rikt land och skatterna och avgifterna inte var så höga som nu. 

Det är kring 83 procent av de inrikes födda svenskarna som arbetar medan för utrikes födda ligger siffran på 65 procent. Det betyder att en miljon är beroende av bidrag. Bland de som röstar på socialdemokraterna, miljöpartiet och vänstern tror 40 procent att Sverige har lägre arbetslöshet än EU-ländernas genomsnitt. 

Väljarna har inte insett att dessa partier till vänster har gått ifrån att arbete är viktigt till att Sverige ska vara ett mångkulturellt land, där vi har råd att låta ungdomar och andra i arbetsför ålder gå utan arbete och istället försörja sig på bidrag eller bli kriminella. Bland utrikes födda var 20 procent arbetslösa medan samma siffra för inrikes födda var 4,6 procent


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar