onsdag 29 november 2023

Svensk-rumänsk sektledare gripen i Paris

 Nu framträder ännu ett flagrant exempel på svensk asylpolitik. Det är Gregorian Bivolary alias Magnus Aurolsson, som fick asyl i Sverige 2005. Han är nu gripen i Frankrike för våldtäkt, människohandel och kidnappning. När han fick asyl i Sverige var han internationellt efterlyst för sexbrott mot minderårig i Rumänien. 

Denne man som nu är 71 år har grundat skolor i erotisk tantrayoga bland annat i Malmö och Karlskrona. Högsta domstolen i Sverige ansåg att han riskerade att bli utsatt för förföljelse om han skickades till Rumänien, hans hemland, där han var internationellt efterlyst. Tankegångarna känns igen för så är det med de imamer som anses vara en fara för Sverige, men de kan inte utvisas till sina hemländer för där kan de bli förföljda. Dock dömdes denne yogasektledare 2013 för barnvåldtäkt i sitt hemland Rumänien och avtjänade då ett fängelsestraff. Men 2017 fortsatte han sin bana i Frankrike. 

Den här mannen är ett allvarligt exempel på att det går att gå fel på vägen till inre utveckling. Det är inte lätt att hitta denna väg utan att stelna i former, som inte leder vidare. För sektledaren var tron på sex den enda vägen till utveckling. Även om människor tvingades att ha sex med varandra och också med sektledaren själv. Så har det beskrivits av människor som har lämnat sekten. Dessutom fick de delta i porr som spreds över världen och som bekostade sekten. 

Polisen i Frankrike hittade nu också 26 kvinnor, som hölls i obeskrivliga förhållanden. Både gällande hygien och utrymme. De befriades. Detta är våld och inte något annat. Människor utsattes för kontroll och finansiell exploatering i denna sekt. Denna sorts tantrayoga finns kvar i Malmö och deras grundare är sektledaren. Han beskrivs på hemsidan ha haft ett liv som är präglat av det exceptionella och det mystiska och att han redan som ung kallades av "det kosmiska medvetandet". Värre struntprat är svårt att föreställa sig. Han behöver befinna sig bakom lås och bom nu så han inte kan skada fler människor. Tur att Frankrike har en ordentlig lagstiftning. Sammanlagt 41 människor greps med sektledaren. Han har både rumänskt och svenskt medborgarskap. Han kan nu få mellan sju år och livstid som straff. 

Här grips sektledaren Gregorian Bivolary i Paris för våldtäkt, människohandel och kidnappning. Det säger en del om Sveriges asylpolitik att han fick asyl här år 2005. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar