måndag 22 mars 2021

Naturligtvis är det regeringen som har problem med demokratin

 Jag håller fullständigt med Widar Andersson (s) om att det är regeringen Löfven som har problem med demokratin, vilket han säger att Säpo påpekar rakt ut. "Säkerhetspolisen är befriande rättfram och klar i sin kritik av hur hot mot vår författning och demokrati finansieras med hjälp av statliga och kommunala bidrag. Vilket naturligtvis är lika skruvat som vad det tyvärr är sant." Så säger denne socialdemokrat. 

Det finns också som Säpo och Widar Andersson säger ett "ackumulerat säkerhetshot", vilket består i att människor som borde utvisas är kvar i landet. "En stat som bidragsfinansierar islamism och annan fanatism och som heller inte har förmågan att utvisa personer som utgör hot mot Sveriges säkerhet; en sådan stat har uppenbara demokratiproblem". Det menar Widar Andersson. Han är ledarskribent på fristående socialdemokratiska Folkbladet, som ges ut i Norrköping. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar