tisdag 30 mars 2021

Samla in data om hudfärg, etniskt ursprung, religion och sexuell läggning

 Jag tror knappt mina ögon när jag läser en debattartikel i DN, där två kvinnor forskarna Lin Lerpold och Sayaka Osanami Törngren anser att det är viktigt för integrationen att undersöka varifrån människor kommer, om hudfärgen är vit, gul, brun eller möjligen svart, vilken religion de har och huruvida de föredrar män eller kvinnor i sin säng. Personligen skulle jag aldrig svara på en sådan enkät från statsmakterna eller kommunen eller något universitet. Jag som i min enfald trodde att den sortens undersökningar tog slut i och med andra världskriget. Då en gul stjärna utpekade judar. Och Sverige uppfann ett J, som stämplades i deras pass. 

Dessa båda kvinnor med utländskt utseende är forskare, som fiskar i grumliga vatten. Varför i herrans namn skulle vi undersöka dessa personliga saker hos människor? Även om dessa invidiver inte skulle gå att känna igen på individnivå? Varför behöver någon känna till detta? Enligt de båda är det för att "utan jämlikhetsdata kan vi inte utforma evidensbaserad policy och vidta åtgärder som gynnar integrationen bortom den förenklade polariseringen som driver kulturkrig och identitetspolitik i Sverige."

Jo så skriver man på en hög abstraktionsnivå, så att ingen ska begripa vad där egentligen står. Jag kan också göra detta, men undviker det alltid. Vad betyder då "evidensbaserad policy" jo något flummigt som lutar sig på belägg genom att man uppmanar människor att ge forskarna detta.  Vad är det som driver "kulturkrig och identitetspolitik i Sverige"? Inte är det att vi inte vet tillräckligt. Tvärtom vet vi alldeles nog om hur det ser ut i förorter där enbart nya invånare har flyttat in som har kommit från krigsområden. 

Mänskligheten fungerar nämligen så att när vi har varit utsatta för brist på frihet, förnödenheter och tvingats gå in i system som inte är mänskliga, så uppstår ett oändligt behov av att bli omhändertagna som barn kan ha och när detta sker i Sverige förväntar sig även vuxna människor att detta ska fortsätta i evighet. Om inga krav ställs på dessa, som vi har välkomnat med öppna famnar, så får vi det samhälle vi ser i dag. Detta är inte beroende av att vi inte vet tillräckligt utan att stat, kommun och region inte reagerar förrän det har gått ett antal år och pengarna är slut. 

Vårt samhälle är inte skapat för människor med oändliga behov av omhändertagande. Enkelt faktum. Och det ligger på individnivå att ändra detta. Samt på stat, kommun och region att ha sådana strukturer att det ställs rimliga krav på människor. Nu vet vi att pengarna inte räcker i sjukförsäkringen och staten tvingar därför ut människor ur systemet. Vi har inte råd längre. Det har ingenting med kulturkrig eller identitetspolitik att göra. Utan är krass kontantbrist. 

Det är därför socialdemokraterna nu letar med ljus och lykta efter skatter och avgifter att höja. Hitintills har de hittat fastighetsskatten och avgifterna på elnätet. Mer lär komma. Det går inte att pressa blod ur en sten och till sist har vi inte råd med att ge sjukvård till alla som kommer hit, eller att låta dem få alla sina tänder lagade gratis. Medan andra får dra ut tänderna för det är för dyrt att få dem omsedda. 

Jag vet inte vilken kultur dessa båda kvinnor kommer ifrån och inte bryr jag mig heller. Jag bedömer dem efter deras ord, inte efter utseende eller vilken religion de har, inte heller om de föredrar kvinnor eller män i sexuella sammanhang. Men här i vårt land vill vi inte ha sådana skumma forskare, som försöker få oss att delta i undersökningar som ingen borde behöva utsättas för som lever i ett fritt land utan diktatur. 

De båda kvinnorna skriver att de själva har asiatiskt ursprung. Varför vill de införa ett slags diktatur i Sverige? Är de inte lite väl programmerade genom sin uppväxt, för många länder i både Asien och Afrika har diktaturer. Det vill vi inte ha i Sverige. 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar