onsdag 21 december 2022

780 000 analfabeter i Sverige

Otroligt att så många analfabeter har kommit till Sverige. För inte kan alla 780 000 som inte klarar sig i samhället på egen hand, för att de inte kan läsa och skriva vara infödda svenskar utan skola? Att detta inte omtalas mer beror väl på skammen och okunskapen. Att läsa och skriva ska ju varenda människa kunna. I Sverige infördes skolplikt år 1842 med folkskolan. 

Nu har detta lyfts fram av en dotter till föräldrar från Kurdistan, som kom hit 1990. De fick hjälp av människosmugglare redan på den tiden. Pappan blev torterad så de flydde. Gulistan Kavak föddes i Sverige och hon och hennes fem syskon har alla högskoleutbildning. Så det var inte något fel på generna. Utan detta var helt klart ett fall där det inte fanns någon skola i den by där föräldrarna växte upp. 

Hela 13 procent av svenskarna saknar förmåga att klar sig i samhället på egen hand. För de har inte förmågan att ta till sig hur samhället fungerar genom att de inte kan läsa, skriva, räkna eller formulera problem tillräckligt. Det blir fler än en miljon för vi är ju tio miljoner invånare. 

I världen är analfabetismen ett problem. Kunskap är verkligen makt men när man inte kan läsa och skriva så kan man inte enkelt ta del av nyheter eller hur samhället fungerar och människor kan förtryckas. Enligt FN så finns det inga problem i Västvärlden utan det handlar om tredje världen. Så kunskapen om analfabetismen i Sverige finns inte. Denna brist måste också bero av all import av människor således eftersom det är så vanligt i Afrika och Mellanöstern. Ännu en kulturkrock som inte omtalas särskilt. 

PS. På TV4 berättar man i dag att 700 000 är fattiga i Sverige. Fast de har jobb. Är det samma människor som inte kan läsa och skriva? Fattiga är de ensamstående som inte har en disponibel inkomst (efter skatt) på 13 300 kronor per månad. DS.


Läs- och skrivkunnigheten i världen. Faksimil från Wikipedia från 2017. Nästan alla kan läsa och skriva i Västvärlden enligt denna statistik. Det är Afrika och Mellanöstern som är mest eftersatta. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar