fredag 9 december 2022

Nu faller snön!

Trots klimatgalningarnas förnekande av att vi har det klimat vi alltid har haft så faller snön nu utanför mitt fönster, för att motbevisa dem. Eller ska jag vara snällare och kalla dem klimattroende? De kallar sådana som mig för klimatförnekare ungefär som om jag förnekar Gud den allsmäktige. Fast numera är det människan som har tagit Guds plats.  

Vi är skyldiga till allt som inträffar på vår jord. Inte finns det någon Gud heller att be om barmhärtighet utan vi är totalt syndiga och ska utrotas. Ska vi? Jo om vi inte lyder vad en del vetenskapsmän har sagt plus FN då och så sådana som Al Gore. Men det skulle ju inte vara vinter nu längre? Ska vi verkligen tro ännu mer på dessa klimattroende, som aldrig ger upp. När naturen självt motsäger dessa troende. 

Regeringen hade presskonferens om landets elsystem klockan 10 i dag. Det gäller att stötta elsystemet och att sänka konsumtionen för att sänka priset som ligger väldigt högt just i dag när det är vinter i hela landet. Skåne har ingen elproduktion att tala om. Sverige har gått från ett robust elsystem till att vara sämst i Europa på detta. Och risken för frånkoppling är stor särskilt de timmar då elen mest används: morgon och kväll. Det är en säkerhetspolitiskt svår situation också att inte ha el till hela landet. Detta beror främst på att kärnkraften har avvecklats av den förra regeringen. Miljöpartiet är fanatiskt när det gäller detta. Men de har nu förlorat sin makt. 

Jag har sagt det förut och säger det igen. Klimatet har inte förändrats alls där jag bor. Utan jag kunde förstå i år att det skulle bli en lång och kall vinter när det började snöa i november. Detta vet människor som har bott några årtionden på samma ställe. De kan se på de tecken som ges av naturen vad som ska ske. Men teorierna om vad som ska hända har tagit över helt. Vetenskapen har dragit ut i tiden vad som ska ske genom att lägga in data i datorer och sedan tro på vad datorerna säger. Det är att bortse från verkligheten och tro på en profetisk förmåga hos datorer, som är styrda av människor. 

Vi har fått en ny ung klimatminister (27 år) som håller den förra regeringen under armarna och ska fortsätta den märkliga politiken, för att nå de klimatmål som Sverige har satt upp. Något som inte skulle påverka klimatet alls eftersom Sverige fortfarande är ett mycket litet land i sammanhanget. Verkligheten kommer att tvinga Sverige att gå en annan väg. Och den presskonferens som gavs av regeringen var apropå den vinter som nu finns i Sverige med minusgrader överallt. Och fantasipriser på elkonsumtionen. 

Tänk att det blev vinter nu igen. Det skulle ju inte finnas något vinter mer utan havet skulle stiga genom allt regn och att polarisarna smälte samt översvämma oss alla i god gammaltestamentlig stil. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar