söndag 11 december 2022

Linda Staaf gick sängvägen

UPPDATERAT

Det är helt klart att det är en väldig skandal som har orsakats av Linda Staaf. Hon har gått sängvägen, för att bli utnämnd till en hög position av Mats Löfving fast hon saknade meriter. Som genom ett trollslag så försvann 21 sökande som hade meriter och Linda Staaf blev ensam kvar som sökande. Om inte detta leder till jäv för Mats Löfving så är det märkligt. Han utsåg själv Linda Staaf som chef för underrättelsen hos Noa. Och gav henne en hög lön. 

De verkar har haft en mycket traditionell och konservativ mans- och kvinnoroll i sitt privatliv. Mats Löfving har anklagats för misshandel, olaga förföljelse och ofredande av henne. Det ska vara omöjligt att blanda ihop yrkes- och privatliv på detta sätt, men ändå har det skett. 

GW Persson är starkt kritisk till hur detta har gått till och menar att det kommer medföra tråkigheter för de inblandade även juridiskt. Från årsskiftet ska Linda Staaf jobba åt den nuvarande regeringen på justitiedepartementet under ett år med organiserad brottslighet. Något hon själv har tagit initiativ till. Precis som sina tidigare åtaganden. Linda Staaf själv menar att hon är smutskastad. 

16:21

En särskild utredare ska nu granska vad som har förekommit i denna affär och utreda detta. Han heter Runar Viksten och är utomstående utredare som bland annat har jobbat åt regeringen med utredningar. Rikspolischef Anders Thornberg uttalar sig om detta i dag. 

12.12.2022

Linda Staaf framträdde i TV4:s morgonprogram och sade att det inte finns någon hemlig relation med Mats Löfving och att de heller inte har varit närstående. De kände varandra men inte mer än så. 

12:08

Nu inleds en undersökning av åklagare om grovt tjänstefel vid tillsättningen av Linda Staaf genom Mats Löfving. 

16:12

Mats Löfving omplaceras nu med anledning av åklagarens undersökning om grovt tjänstefel. Han har varit regionchef för polisen i Stockholm

13.12.2022

Linda Staaf får inte flytta till justitiedepartementet som hon ville vid nyåret utan får stanna på Noa. Det beror av vad som pågår juridiskt i hennes fall. Det här är polisens beslut. 

Kan detta vara självbiografiskt? En bok som hon har skrivit, som handlar om människor som är beredda att göra allt för makt och status. En kriminalroman. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar