tisdag 20 december 2022

Ny myndighet mot bidragsfusk

Den 1 januari 2024 börjar en ny myndighet arbeta för att de omkring 9 miljarder kronor som betalas ut till brottsligt fusk varje år ska upphöra. Utbetalningsmyndigheten ska arbeta tillsammans med andra myndigheter och kontrollera de bidrag som betalas ut. Det är sorgligt att det behövs en sådan myndighet, men med tanke på till exempel fusk med bidrag till läxhjälp så är det nödvändigt. Hela 18 miljarder kronor betalas ut felaktigt varje år, men hälften är således direkt brottslig verksamhet. 

Fusket med bidrag har ökat med över hundra procent sedan 2008 i Sverige. En stor del av bidragsfusket handlar om problem med folkbokföringen. Kriminella skriver sig på falska adresser för att kunna få bidrag. En annan del är assistansbedrägerier där funktionsnedsatta personer invandrar till Sverige för att deras anhöriga sedan ska kunna komma hit och få ersättning för att ta hand om dem. 

En nationell folkräkning kan användas för att få stopp på en del av det brottsliga fusket. Genom att ändra lagen ska myndigheter få lov att dela information med varandra för att få bort fusket. Ett stopp för arbetskraftinvandring för personliga assistenter kan få bort detta slags kriminella fusk. Hembesök av socialtjänsten ska få bort fusket bland människor som går på socialbidrag. Så här fungerade myndigheterna på 1960-talet då hembesök gjordes för att kontrollera sjukskrivna.

Det vanligaste fusket är att människor tar ut vab-bidrag eller föräldrapenning trots att den jobbar. Ett annat att människor får barnbidrag eller andra förmåner fast den bor utomlands. Skenseparationer gör också att människor kan få ut felaktiga bidrag. Bidragsförmåner har fått människor att flytta till Sverige för att få del av den rikedom som tidigare generationer har arbetat sig fram till i Sverige. Det brottsliga utnyttjandet har gått för långt av detta. 

Här skrev jag om assistansfusk år 2012. 


Det här är moderaternas recept mot bidragsfusk som kan vara rent brottsligt och medvetet genomfört. 


1 kommentar: