måndag 29 maj 2023

Äntligen krav på nya medborgare

 Redan 2027 kommer det att införas krav på att kunna svenska och att ha kunskaper om det svenska samhället för att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Att jag skriver redan är ironiskt. För det borde ha varit självklart redan för 20-talet år sedan att så skulle det se ut. Att ha kring två miljoner nya invånare som alltid kan få tillgång till tolkar är inte bra och som inte heller behöver veta något om hur Sverige fungerar. Sverige har tagit emot fler nya invånare än vad någonsin USA gjorde på 1800-talet relativt sett. Inte undra på att det blir kaos ibland. Dessa krav på PUT eller permanent uppehållstillstånd, ett steg från medborgarskap, ska gå igenom efter nästa val den 1 juli 2027. Omkring 900 000 av dessa nya invånare i landet är muslimer. 

Personer som är under 18 år kan i dag få medborgarskap även om de har begått allvarliga brott. Föräldrarna behöver enbart anmäla personer under 18 år för att de ska få medborgarskap. Så det har hänt att unga mördare har blivit svenska medborgare. Men någon ändring i dessa fall verkar ännu inte vara på bordet. Även att kunna återkalla ett svenskt medborgarskap borde införas i framtiden. Vi får se om regeringen hinner med detta under dess regeringsperiod. Tyskland, Finland, Danmark och Norge har möjlighet att återkalla medborgarskap.


Ett sådant här bevis har aldrig vi som är födda i landet och medborgare sedan dess behövt att se. Våra pass visar att vi är medborgare i detta land. Och Skatteverket håller reda på oss. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar