lördag 20 maj 2023

Att ångra könsbyte

 Det finns människor som Ellen och Mikael som ångrar sina könsbyten. Vad göra? Det finns ingenting att göra. Utom att ge dem traumabehandling. Vårdens uppgift är att vårda, lindra, trösta och framför allt att inte göra skada, men nu har det hänt något sedan något tiotal år när det har blivit trend att byta kön för att man mår dåligt. Unga flickor vill numera bli pojkar för de har fötts i fel kropp. Behandlingen rent medicinskt för detta är livslång. 

Men över hälften av dessa flickor har andra diagnoser som autism, anorexia, självskadebeteende och också andra trauman. Den enkla förklaringen till allt detta är att byta kropp. Starka läkemedel skrivs ut som kan påverka hjärtat och skelettet och också mentalt förstås. Det är ett experiment som pågår med flickor framför allt sedan det blev populärt och finns mottagningar för den här sortens upplevda problem. 

Allt är beroende av att det finns resurser i vårt moderna samhälle och att det är möjligt att byta kön. Och det är svävande gränser mellan vad som finns och är fakta eller vad som upplevs av den individ det berör. Hjärnan och psyket har en förmåga att övertala individen till något som inte är sant. I det här perspektivet är trans bättre och säkrare för den person det berör. En variant av allt detta är män som klär ut sig till kvinnor och vill läsa sagor för små barn. Något som är allmänt accepterat som uttryck i offentligheten. Ett övergripande begrepp för allt detta kan sägas vara postmodernism, där allt är individuellt, relativt och subjektivt. Strävan mot objektivitet eller förnuft är inte rätt. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar