onsdag 17 maj 2023

Att klä ut sig till kvinna som man

UPPDATERAT

 Jag stackars kvinna enligt födsel och ohejdad vana begriper inget alls om denna hausse kring att klä ut sig till kvinna som man och läsa sagor för barnen eller till och med visa de små runt på den kungliga dramatiska teatern i Stockholm. Varför var det så viktigt att klä sig som kvinna och visa de små barnen på denna dramatiska teater försökte en journalist fråga en av dessa män. Men det fick han inte.

Han föstes snabbt åt sidan av teaterns anställda, för att det var förbjudet att fråga något sådant och det sades också att vara hat från en ledare för det frihetliga liberala partiet i landet. De små barnen skulle absolut få umgås med dessa män som var utklädda till kvinnor. Och ännu värre blev det när en annan journalist ville läsa sagor i Olofström, för där hade ett par män i kvinnokläder framträtt och gjort så. Denne journalist skojade till det för han fick absolut inte avslöja vilka dessa män var som framträtt i kvinnokläder, så han sade att han ville läsa sagor. Som man. Annars så skulle han berätta vad dessa män hette. Men han skojade till det för mycket. 

Det här tyckte absolut inte landets television om så de ansåg att mannen ägnade sig åt utpressning. Alla de stackars män som uppträdde som kvinnor skulle till varje pris försvaras för sin rätt att umgås med små barn i offentligheten. I andra sammanhang ansågs inte detta som något särskilt bra i landet och de kunde till och med anklagas för att vara olagligt intresserade av just små barn. Men nu skulle de absolut få framträda i kommuners och statliga teatrars offentliga sammanhang. Hela landets befolkning höll tyst för det gick inte att lägga sig i så underliga queera händelser. 

Resultatet blev att denne sistnämnde journalist nu på eget initiativ bestämde sig för att läsa sagor i Olofström utanför en affär. Vad skulle hända? Landets befolkning höjde sina huvuden och tittade intresserat mot Blekinge och undrade om polisen skulle ingripa eller vad som skulle ske. Annars brukade de fattiga sitta där utanför och tigga pengar, och det var naturligtvis deras rätt, men nu skulle ju en man läsa sagor. Var det verkligen tillåtet? Svaret på denna gåtfulla fråga fanns inte ännu, men borde visa sig strax. 

Här läser Joakim Lamotte sagor för barn och vuxna precis som han lovade iförd skyddsväst. Sagan handlade om fyra getter och en svart katt om jag hörde rätt. En saga som var rimmad och tog kring tio minuter att läsa. Han fick applåder från publiken när det var färdigläst. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar