onsdag 3 maj 2023

Klimatreligionen har tagit över totalt

 Det är ett ny slags religiös fanatism som har skapat den lära vi nu måste ansluta oss till. Det handlar om läran om klimatet som inget biter på vare sig det handlar om felslagna domedagsprofetior (Nordpolsisen skulle varit borta sedan 2012) eller att det är omöjligt att genomföra alla de politiska åtgärder som handlar om att klimatläran ska genomföras (metallbrist, enorma kostnader och grön energibrist). 

Allt när det gäller väder är beroende av att det finns så mycket koldioxid i luften, närmare 0,04 procent och det har ökat lite de senaste 40 åren. Detta är nu så farligt att vi måste tvingas att åtgärda detta. Men ändå så säger också vetenskapen att under 1930-40-talen så steg koldioxidhalterna i atmosfären fast det inte fanns någon rimlig mänsklig påverkan då. Det handlade istället om att vädret var varmare. Men sedan föll temperaturerna igen fram till 1980-talet. Även IPPC säger att människans påverkan inte var märkbar förrän 1950. 

Allt förklaras nu med människans klimatpåverkan även den kalla vår vi har nu. Men om det till slut upptäcks att det är naturliga cykler som gör att haven avger mer koldioxid och att naturen också gör det när solen värmer upp jorden. Fast solen nu har dragit sig tillbaka en smula genom jordens avstånd till den och antalet solfläckar. Kanske kan den ultravioletta strålningen och magnetiserade partiklar skapa ett annat klimat. Men vi vet så lite om detta eftersom mätningen har pågått för få decennier. Så hur kommer människorna på jorden att reagera ifall det långsamt verkar vara fel det "alla forskare" säger? Det kanske bli uppror mot politiker som så totalt har förskrivit sig till en lära, som blev religiös och inte fick diskuteras. 

Här skrev jag tidigare om detta. 

PS. Jo jag tänkte att någon skulle reagera på att jag hade skrivit fel på andelen koldioxid där ovan. Nu har jag rättat. Den ynkliga andelen är således 0,04 procent. DS.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar