söndag 21 maj 2023

Att riva alla slott för att ge efter för centralbanken

 Det finns en centralbank i Europa kallad Europeiska Centralbanken (ECB) styrd av vänsterliberala Christine Lagarde. Hon har uttryckt sig så radikalt som att ifall det behövs att alla kulturhistoriska byggnader måste rivas för att tillgodose klimatmålen för energi så ska det göras. Detta för att de måste värmas upp för mycket och inte är klimatsmarta. 

Så här har hon också sagt: "De kortsiktiga kostnaderna för den gröna omställningen uppvägs på lång sikt av fördelarna med att slippa kostsamma katastrofer som skogsbränder, värmeböljor och torka. Tydligare mellanliggande milstolpar på vägen för att nå nettonollutsläpp fram till 2050 kan bidra till att vägleda oss framåt."

Verkligen? Kommer det aldrig mer att brinna i våra skogar eller bli varmt med torka? Detta efter 2050 för att överheten har ordnat till det då? Denna klimatreligion kommer att kosta oss mycket. Om länderna inte kan komma överens blir det handelskrig och i värsta fall ännu fler riktiga krig. 

Det som hände nu i Italien hade inte hänt på hundra år. Det regnade så mycket att floderna svämmade över och dränkte hus och gator i regionen Emilia-Romagna i Italien. Där bor fler än fyra miljoner invånare och regionen är tätbefolkad och rik, men för hundra år sedan bodde där knappast hälften av denna befolkning. Är då denna översvämning beroende av vad människor har gjort? Jo säkerligen för att bygga och leva många fler på samma mark medför risker om det regnar mycket. 

Hälften av denna region i Italien är slätter och en fjärdedel är berg. Den högsta bergstoppen är drygt 2 000 meter hög. Den är något högre än Kebnekaise i Sverige. Tänk om Skåne hade ett så högt berg norr om sig. Vad skulle hända då? Dessutom rinner fem floder genom denna region, vilket var en rikedom förr i tiden. Inte undra på att det blir översvämningar numera. Fler kommer det säkerligen att bli i framtiden när det regnar. 

Men är då detta koldioxidens fel? Att ge denna gas all skuld för vad som händer på jorden är lika intelligent som att säga att Gud bestraffar oss nu igen för vad vi har gjort. Vi måste piska oss hårt nu och ändra oss igen. Inget som händer är en enskild faktors påverkan. Att säga att det beror på koldioxid är ungefär som att säga: vi är för många människor på denna jord. Vi måste sluta andas så mycket. 

Kommer det att sluta regna mycket om vi river alla slott och andra historiska byggnader som måste värmas upp för mycket? Kommer alla väderkatastrofer att upphöra om vi slutar ge växterna koldioxid? För hundra år sedan fanns det fler offer för väderkatastrofer än i dag. Och vädret har varierat kraftigt under de senaste 2 000 åren. För tusen år sedan beboddes Grönland för det var varmt. Och i Sverige gick det att odla långt norrut. Inget av detta berodde på människor. Nu är det maktmänniskor som ska ändra våra liv. Jag oroar mig för mina barnbarn och deras ättlingar, men kanske ska vi inte längre leva gott här på jorden utan ledas av maktmänniskor mot vår undergång. Nu igen. 

Här kan ni läsa mer om översvämningar i Italien och Bologna. Så här såg det ut nu i regionen Emilia-Romagna. Den övre bilden visar hur det kunde se ut för hundra år sedan ungefär när det regnade mycket. Jovisst marken är översvämmad, men det var bara att vänta ut detta. Observera att boningshuset ligger på högre mark. Nästa bild visar vad som händer på vägar som är asfalterade och där inget vatten kan rinna undan. Och den tredje bilden vad som händer i tätbebyggda samhällen med asfalterade gator. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar