lördag 5 mars 2022

Ryssland blir lydrike till Kina

 När Ryssland nu har tagit avstånd från Västvärlden, så kommer istället Kina att bli det viktiga landet för Ryssland. Folkmängden i Ryssland är inte stor - 144 miljoner - och har inget att sätta emot den dryga miljard människor som bor i Kina. Putin tillhör 1800-talet och tror att han måste erövra områden, som tillhörde det gamla Ryssland där tsaren bestämde. Det är en absolut felbedömning, som kommer att låta Ryssland bli ett lydrike under Kina. Om inte andra krafter i Ryssland kan få stopp på detta. 

I ett modernt samhälle behöver ingen erövra ett annat land med militär makt. Det räcker att utöka sin kapacitet genom handel och bolag. Se på Sverige, som har fått sin välfärd genom att uppmuntra företagande och de senaste decennierna genom att låta människor från andra länder arbeta här. Ett lands styrka är dess befolkning. Inte militära vapen. 

Det är ett urgammalt och manligt sätt att se på världen att den måste erövras med våld. Putin är inte bättre än de vikingar som levde för tusen år sedan och som gav sig ut på äventyr för att bli rika. De har assimilerats i Storbritannien, Normandie och så långt söderut som på Sicilien. Detta efter att de slutade slåss. Det är så världen och människorna går framåt. Genom att samsas över stora landytor och inte genom att slåss. Krig slår sönder allt som människor har byggt upp. Märkligt att detta ska behöva upprepas år 2022. 

Amerikanska varningar om Putins krig viftades bort av UD i Kina, som varande ett dåligt skämt. Det tyder på att Kina inte visste vad som skulle ske. Rysslands agerande har också fått Västerlandet att sluta sig samman i enighet mer än på många år. Och Ryssland har tvingats att gå in i Kinas famn. Den stora motsättningen i världen är mellan Kina och USA fortfarande. Och där vill Kina ha Ryssland på sin sida, vilket landet har. Men världskartan är omritad för all framtid. Och detta krig kommer att kosta Ryssland och Putin mycket mer än han föreställde sig i sina dåraktiga fantasier om herravälde över en större del av Europa. 
Så här ser det ut några mil från Kiev när Ryssland har bombat och förstört hus. Ingen tjänar på att förstöra den civilisation som finns. För att inte tala om miljöförstöringen. Men Putin drar sig inte för något alls när det gäller att erövra områden i god 1800-tals stil. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar