lördag 8 november 2014

Brotten på internet legio

De är för svåra och krångliga för våra poliser. Tyvärr. När landet översvämmas av brottslingar i vår vardag så har det som sker av brott på internet inte ha någon hög prioritet. När människor i Ljungby bildar medborgargarde  och gruppen Trygga vår landsbygd för att ta hand om varandras egendom. Då verkar det som sker över internet som småpotatis.

Men brotten på internet förekommer ständigt. Varje dag finns det bedrägeriförsök gentemot enskilda. Och förföljelse. Polisen hänger inte med och har inte fått resurser till detta. Därför privatiseras också kampen mot de brotten. Juridikinstitutet och Tryggare Sverige är organisationer som tar över polisens jobb. Är det bra? Jag vet inte. De verkar också ha för mycket att göra. Och kan inte hjälpa alla.

En klassisk tjuv enkel att se
Allt är tecken på att vårt samhälle sönderfaller allt mer och det hänger på var och en av oss att ta hand om oss själva och antingen teckna försäkringar eller bilda grupper för att stävja de som vill åt oss. Vi har 55 utanförskapsområden i Sverige och de blir fler. Landet riskerar att bli uppdelat i stängda samhällen där kriminella har makten och andra bevakade samhällen där ingen släpps innanför grindarna som inte kan visa att den hör hemma där. 

Samtidigt diskuterar vi tiggarna, men som jag ser det så är inte dessa något särskilt stort problem. Hur många människor talar vi om egentligen? Kanske 10 000 i Sverige? De är följden av att kommunismen förstörde en stor del av Östeuropa. Och ingen balans har ännu kunnat skapas i synen på människor. Men de syns hela tiden och påminner oss om att det finns människor som inte är integrerade i landet eller i EU. Och att de inte ser någon annan utväg än att tigga eller förmå människor att ge dem husrum och hjälp att komma hem igen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar