måndag 10 november 2014

Krisen står bakom dörren

UPPDATERAT
I dag måndag lägger Alliansen sitt förslag till budget och den skiljer sig förstås från den tafatta som de rödgröna står för. Som tidigare så verkar de olika blocken för inriktningar som skiljer sig åt enligt de dogmer, som har etablerats det senaste århundradet. Alliansen berömmer sig själva över sin ekonomiska och kloka politik, som har ställt Sverige i en särskild position i Europa, som är bättre än andra länders.

Alliansen ska bygga skyddsvallar i ekonomin för att detta ska fortsätta. Vad det betyder konkret vet vi inte. Kanske klarnar det sedan. Det är i stort sett samma recept som Alliansen tidigare har gått fram med för att förändra. Men de påstår att de inte kommer att vara lika illvilliga som motståndarna har varit och bryta ut delar av den nya regeringens budget och rösta ned dessa.

Alliansen lägger en annan budget än de styrande i sin helhet för att motverka att Sverige får en budget som försvagar ekonomin och antalet jobb. Vi får väl se då hur det går i omröstningen om dessa budgetar längre fram. Det går att fälla denna svaga regering. Återstår att se om det görs. Landet måste stabiliseras, men det går inte i brådrasket. Alliansens förslag för att stärka utrikes födda är att stärka högskolor och folkhögskolor. Kanske inte räcker när fler än någonsin kommer att banka på Sveriges dörr de närmaste åren. 
10:41
Lite mer fick vi veta om skyddsvallarna. Det innebar att de vill finansiera ansvarsfullt, inte låna till bidrag och inte fördyra för jobb och företag. Att ha siktet på ett överskottsmål, statsskulden ska minska. Jobben ska bli fler inte färre, som regeringens skattehöjningar innebär, utan fler och att då fem miljoner invånare ska gå till ett arbete. Företagen ska gynnas för att åstadkomma detta. De vill fortsätta sänka arbetsgivaravgifterna för de unga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar