fredag 19 augusti 2016

Regeringen oense om tiggare

UPPDATERAT
Först så uttalade sig civilminister Shekarabi (s) om tiggare i Sverige. Ett förbud övervägs av regeringen i Sverige och därför hade han träffat de olika ministrarna i Reyjavik för att ta del av hur Norden gör. I Norge och Danmark finns ett förbud mot tiggeri. Men genast hoppade miljöpartiets gruppledare Maria Ferm in och sade att det inte är ett brott att tigga i Sverige och att "regeringen inte avser att ändra denna lagstiftning". 

Så hur blir det då? Uppenbarligen finns en spricka där eftersom socialdemokraterna är beredda att pröva frågan därför att kommunerna har problem med tiggare. Detta handlar inte bara om läger utan också om brott begågna av tiggare. Minister Ardalan Shekarabi menar att tiggeri inte är en lösning på utanförskap, fattigdom eller diskrimininering. Kommunerna ska inte heller behöva ta fram egna bestämmelser om detta utan det faller på regeringen. Den svenska modellen som så ofta hänvisas till också av statsministern menar Shekarabi knappast säger att tiggeri är lösningen på fattigdom.

Maria Ferm och miljöpartiet säger dock att det inte går att förbjuda fattigdom och att man inte ska använda lagarna mot människor som ber andra om hjälp. I Danmark finns ett generellt förbud mot tiggeri så därför åker tiggarna till Sverige, även om det också här har visat sig att det finns gränser för människors givmildhet. Dagsinkomsten för tiggare sägs ha sjunkit drastiskt på senare tid och uppgår till ungefär hundra kronor numera. I Norge har kommunerna rätt att införa egna lokala förbud. 

Sverige har samarbete med Rumänien och Bulgarien varifrån tiggarna kommer, men det har inte gett tillräckligt resultat. Länderna tar helt enkelt inte ansvar för sina egna medborgare. EU:s fria rörlighet gör att de alltid finns här. De åker inte ens hem längre på sommaren utan sitter varje dag och tigger. Ungefär hälften av svenskarna vill ha ett tiggeriförbud. Den lokala ordningsstadgan kan dock ändras i kommunerna i Sverige så att varje kommun har möjlighet att införa ett förbud. I Sverige finns ännu ingen sådan kommun, men Arendal i Norge har infört detta. Där lämnade tiggarna självmant. Dock togs förbudet bort efter ett år och nu är det bara Lillesand i Norge som har tiggeriförbud.

Här skrev jag senast om tiggare i våras när de hade slagit läger utanför kyrkans lokaler i Gustavsberg på Värmdö. Då hjälpte det med stängsel. 
8:20
I Västerås har man en 24-timmarsregel för tiggare. De måste flytta inom 24 timmar från det kommunen har sagt till. Kommunen delar ut lappar på svenska, rumänska och bulgariska och det har fungerat bra. Tiggarna har blivit färre. Det är allemansrätten som sätter gränsen. Så alla som campar olagligt behandlas lika.
20.8.2016
Och här konstaterar Aftonbladet att folkopinionen har svängt på två år. Numera vill kring 57 procent ha ett tiggeriförbud. Då 2014 var det kring 36 procent som ville ha förbud. Jo jag kan hålla med för jag skrev själv en artikel på SVT Opinion år 2014 om att tiggarna i Högdalen var hjältar som påvisade problemet för dem. Men nu har vi i Sverige gjort allt vi kan för att hjälpa länderna Rumänien och Bulgarien med dessa fattiga människor. Vi har specialavtal med dem för att hjälpa dem att söka de kring 40 miljarder som finns i EU avsedda för dessa fattiga, men länderna bryr sig inte om dessa romer utan säger att det finns också andra att ta hand om. De exporterar glatt sin romska befolkning om det går.  Sverige ger u-hjäp till Rumänien och de förstår inte ens frågan om diskriminering av viss befolkning


Förut var de två tiggare utanför Konsum i Hemmesta på Värmdö.
Nu är det bara en. Lönsamheten har gått ned. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar