torsdag 23 februari 2017

Opinionen smetas ut

UPPDATERAT
Så här ser den nyaste opinionsundersökningen ut bland 4 005 väljare. Partiernas landskap håller på att förändras och sverigedemokraterna vinner på att de har pratat med moderaterna. Men inget parti kan regera som det ser ut i dag. Det måste bli koalitioner. Detta speglar hur missnöjda väljarna är med i stort sett alla partier. Före valet 2014 var det socialdemokraterna som skulle ordna biffen, men när de har varit i regeringsställning har de inte åstadkommit mycket annat än att köra landet mer i botten och bli tvungna att överge sin egen politik. 
Men i Sentios väljarundersökning för februari
är sverigedemokraterna störst.
Vem ska man lita på?
Norskt bolag.
Vet de mer?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar