söndag 26 februari 2017

Svenskar jobbar mest i EU

Det framställs i dag som något mycket bra att svenskar jobbar mest i EU, att drygt 82 procent av befolkningen är sysselsatt. Det är SVT Nyheter som säger detta: Att vi är så duktiga för att kvinnor och äldre också jobbar. Dock finns det en grupp som har det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det är de som inte har gymnasiekompetens och de som inte talar svenska. De blir dessutom fler och fler och det svenskar fruktar mest är att segregationen ska bli värre. Kring 81 procent är rädda för detta av Sveriges befolkning. Det konstaterade Aftonbladet/Inizio i en undersökning. 

Jag har tidigare uttryckt det som så att vi är rätt dumma i huvudet som jobbar som galningar och inte får något ut av detta. I genomsnitt jobbar svenskar 41 år, men får ändå risiga pensioner. Snittet för EU är drygt 35 år och minst tid jobbar de i Italien med 30,7 år som tillgängliga för arbetsmarknaden. Varför ska vi jobba så mycket?

Kan bero på att vi måste bidra med 50 miljarder till alla nya invånare som kom hit år 2015 och också förra året, kring 200 000 nya sammanlagt. Denna summa 50 miljarder saknas i statsbudgeten fram till 2020. Befolkningen har ökat dubbelt så fort de senaste åren i Sverige mot om vi skulle lita enbart till den inhemska befolkningens förmåga att föda barn. Rent statistiskt innebär detta att var och en som jobbar måste försörja ännu en vuxen utöver de barn eller äldre som finns i det egna hushållet. 

Redan 2010 jobbade vi svenskar mest i EU och försörjde också de andra EU-länderna. De får bidrag från oss när de har slösat bort sina egna pengar och dessutom har de inte lika hårda vintrar som vi så de måste ha lika ombonade hus och betala lika mycket för dem. Jag minns fortfarande Emelie Åkerlund, som förra året sade "Vi svenskar har inte förtjänat vår välfärd. Vi hade turen att födas in i det." Hon jobbade på Ätradalens HVB-hem  i Halland för ensamkommande och trodde att välfärden hade ramlat på henne från himlen.

Hon som då var 20plus hade ingen aning om att Sverige var ett fattigt land för hundra år sedan och hon dömde ut både mina mor- och farföräldrar, plus min mamma och pappa och mig själv och de män jag har sällskapat med och varit gift med, som har jobbat för att hon skulle ha det bra i Sverige. Vad har ungdomarna fått lära sig i skolan? Det är inte tur som har skapat Sveriges välstånd. Det är att vi har haft fred i över 200 år och har arbetat och slitit för att varje dag ta hand om det materiella som vi har. För att våra barn och barnbarn och förhoppningsvis även barnbarnsbarnen skulle ha det bra. Men nu ger vi bort välfärden hela tiden. De kommuner i Sverige som har tagit emot flest flyktingar är också bland de fattigaste


Här kan ni se att svenska män och kvinnor jobbar
mest i EU. Det gjorde de redan 2010.
I andra länder slavar de inte för att försörja sig
lika hårt utan litar till att vi ska
bidra till deras försörjning. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar