fredag 5 oktober 2018

Desinformationskampanj mot statliga MSB

Det är rätt anmärkningsvärt att Uppsala universitet medverkar i en desinformationskampanj mot Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Södertörns högskola och studieförbundet Ibn Rushd medverkade till detta, som blev ett angrepp på MSB och Magnus Norell, som har författat en rapport om Muslimska Brödraskapet. En man sade sig komma från MSB i publiken och framförde en officiell ursäkt från denna myndighet angående Magnus Norells rapport och han beklagade att det inte gick att avpublicera denna rapport. 

Denne man som framträdde var inte representant för MSB. Det är enbart generaldirektör Dan Eliasson och Mikael Tovesson, chef för enheten omvärld och beredskap, från MSB som har rätt att framträda med officiella åsikter och företräda MSB. Här skrev jag tidigare om alla de muslimska organisationer som har vänt på begreppen och försvarar muslimer i alla sammanhang och ständigt påstår att Sverige och svenskarna jobbar för rasism mot muslimer och dessa organisationer var också emot terrorlagstiftningen.

Myndigheten för stöd till trossamfund var en av arrangörerna av seminariet på Uppsala Universitet och de säger genom handläggaren Max Stockman att dessa rörelser (de religiösa organisationerna) av en del uppfattas som kontroversiella och det därför är viktigt att förstå vad det handlar om. Ifall de är ett hot mot det svenska samhället är det viktigt att veta "vad vi har att göra med". Det säger han till Världen Idag. 

Det blev ingen fortsättning på denna rapport som Magnus Norell skrev och detta "berodde på allt bråk" kring rapporten. Generaldirektören sade nej. Det lönar sig att attackera en myndighet som MSB. Aldrig tidigare hade denna myndighet blivit så nedringd och attackerad av olika påtryckare. Dessutom JO-anmäld.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar