fredag 26 oktober 2018

Varning för nya forskningen om vita rasen

Jag har alltid uppfattat Bo Rothstein som en hederlig forskare vid Göteborgs universitet, men nu avslöjar han att han är jude och strax antagligen kommer att bli utsatt för den förföljelse som i årtusenden har drabbat denna befolkning. Åtminstone fruktar han detta eftersom det vid hans universitet har bildats en grupp som kallar sig VitKrit och som ska utreda allt kring den vita rasen ständiga förtryckande av andra folkslag. Denna grupp ska ägna sig åt "kränkhetsstudier". Dock är det så att det är judar som har positioner i samhället som är priviligerade och särskilt i den akademiska världen. Så här skriver Bo Rothstein: 

"Vad gäller universitetsvärlden tror jag emellertid att man är alldeles fel ute. Det är inte ”vithet” som inom akademin har gett mest utdelning när det gäller ”makt och privilegier”. Istället är det judiskhet. Som många studier visat är, inte minst vid spetsuniversiteten i USA, judar statistiskt sett väldigt överrepresenterade. Eftersom jag själv tillhör denna minoritet kan jag gå i god för hur ofta det är man stöter på personer från denna lilla minoritet på olika maktpositioner inom akademin. För att ta några siffror från USA: Medan den judiska befolkningsgruppen enbart utgör knappt 3 procent av befolkningen, så står man för 20 procent av professorerna vid de ledande universiteten, 37 procent av de som erhållit USA:s ”National medal for science”, 25 procent av landets nobelpristagare i litteratur och häpnadsväckande 40 procent av nobelpristagarna i de vetenskapliga disciplinerna."

Han föreslår att denna institution VitKrit vid Göteborgs universitet byter namn till JudKrit och går in för att kritisera judar. Och han fortsätter:

"Detta har som bekant prövats förr, och inte helt utan numerisk framgång. Som historikern Robert P Ericksen skriver: ”Det tyska universitetssystemet hade styrkor som kunde ha förväntats skydda mot politisering. Detta inkluderade ett djupt inbäddat begrepp om akademisk frihet. Var och en av de viktiga administrativa positionerna […] innehades av professorer som valts av sina kolleger […] det fanns en fakultetssenat på plats, bestående av professorer med rätt att styra i de akademiska frågorna. Trots dessa institutionella styrkor fortsatte tyska universitet under hela nazisttiden att ge sitt stöd till nazistregimen”."


Bild från Auschwitz under andra världskriget
och från Stockholm i oktober 1941.
En bokhandel skyltar med antisemitiska
böcker under denna skylt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar