onsdag 31 oktober 2018

SSU Skåne övertaget av islamister

UPPDATERAT
I SSU Skåne, det socialdemokratiska ungdomsförbundet, sjöng man en arabisk kampsång istället för Internationalen. Inte så märkligt eftersom denna organisation har tagits över av fundamentalister som anser att homosexuella har "smutsigt blod"och även har andra fördomar gentemot homosexuella. En mörk bild tycker Aftonbladets ledarsida och berättar vidare att oliktänkande har skrämts till tystnad och att det finns kritik mot socialdemokraternas ledning, som inte har reagerat. Men förbundsordförande Philip Botström säger sig ha varit ovetande om vad som har pågått. En tysthetskultur är allvarlig i sig. 

Två ledamöter kommer nu att få lämna förbundet. En har uttalat sig antisemitiskt och den andra har gjort praktik på utrikesdepartementet i Egypten. SSU ska också införa en kandidatförsäkran för ledarna och SSU Skåne får tre veckor på sig att komma fram med en handlingsplan. Om inte detta görs kommer hela ekonomin för SSU Skåne att raseras genom att finansieringen dras in, så att de inte kan bedriva sin verksamhet.
16:53
Nu sägs att Philip Botström ordförande för SSU visst var med på mötet där homofobiska åsikter uttrycktes. Det är Lukas Bjarkason som säger detta: att ordförande satt där och inte sade något emot detta. Lukas Bjarkason lämnade SSU efter detta för han ville inte var med i ett ungdomsförbund med dessa åsikter, som inte hade rätt värdegrund. En medlem uttryckte att homosexualitet "är en sjukdom och smittas till barnen och därför borde det inte finnas på öppna gator". Mycket upprörande!
17:19
 Mehmet Kaplan fick jobbet som minister i den rödgröna regering som leddes av Stefan Löfven. Genom Mehmet Kaplans politiska karriär skedde ett genombrott för islamisterna i Sverige. Allt ingick i målet att få muslimer att rösta med socialdemokraterna. Kaplan fick dock avgå som bostadsminister år 2016. 
1.11.2018
En medlem i Mellansverige i SSU hoppar av efter att ha hyllat Sadam Hussein och hatat Israel. 
9:06
Och den socialdemokratiska ledningen i Malmö kände till den här bittra striden som försiggick i SSU Skåne. Det säger ordföranden i Malmö för socialdemokraterna Joakim Sandell. Han valdes in i riksdagen i årets val.
12:29
Här menar Ledarsidorna att också Aftonbladets ledarredaktion i form av Anders Lindberg varit med och tystat ned vad som har försiggått i Skåne. Plus då att antisemitism och homofobi är spridd i landet genom socialdemokraternas Tro och solidaritet, som tidigare hette Broderskapsrörelsen, men det var för kristet. Här skrev jag för två år sedan att Mehmet Kaplan var symptom på något värre. 
15:40
Mansour Ahmed som själv är utpekad som en av de ledande i antidemokratiska metoder och hot ska nu leda utredningen om SSU Skåne.
2.11.2018
Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh visste allt också. Hon har tagit emot information om detta före valet i år i augusti. Det hela har utvecklat sig till en etnisk och religiös konflikt, där konflikten går nästan sju år tillbaka i tiden. Då menade Peter Weiderud ordförande för Tro och Solidaritet (Broderskapsrörelsen) att socialdemokraterna skulle ha en förlåtande attityd gentemot muslimer som inte hade hunnit att processa hbt-frågor på samma sätt som Sverige och svenskarna. Peter Weiderud menade också att det måste "finnas gränser för den etnocentriska arrogansens otålighet" annars riskerade Sverige att hamna i liknande bekymmer som Danmark, Holland och några ytterligare av de europiska grannarna som kämpade med ännu större spänningar i integrationspolitiken. Denna mångfald vi hade fått genom globaliseringen var en rikedom, men krävde ett visst mått av "känslighet för andras erfarenheter, om vi fullt ut ska kunna njuta denna rikedom", skrev Peter Weiderud då.
19.11.2018
Nu avgår SSU:s ordförande Mansour Ahmed. Han tar avsked i Aftonbladet. Hans person riskerar att stå i vägen för organisationen. Jo så kan man alltid säga även i hans fall.

SSU:s hemsida i Malmö.
Faksimil från Google. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar