fredag 15 september 2023

Nödvändigt förbjuda kusinäktenskap

 Det är inte förbjudet att gifta sig med sina kusiner i Sverige även om det är i första led. Något förbud har inte behövts tidigare, men nu är det på agendan. I Europa och USA har det varit förbjudet intill tredje led. Nu ska det utredas om detta ska ske i Sverige att det blir ett förbud för kusiner i första led att gifta sig. Glöm aldrig Fadime som sköts till döds av sin far för att hon inte ville gifta sig med sin kusin! Aldrig har det varit särskilt aktuellt att gifta sig med sina kusiner för svenskar så därför har det inte funnits något förbud. Här har Widar Andersson skrivit om detta. 

Det här ska utredas: 

 • inhämta faktaunderlag om orsaker till och effekter, såväl medicinska som samhälleliga, av kusinäktenskap och, i den mån det behövs för uppdraget, äktenskap mellan andra nära släktingar,
 • analysera behovet av och förutsättningarna för ett förbud mot kusinäktenskap,
 • lämna förslag till ett förbud mot kusinäktenskap i äktenskapsbalken,
 • bedöma om särskilda regler om äktenskapsskillnad bör gälla om ett äktenskap har ingåtts mellan kusiner trots att det inte är tillåtet,
 • ta ställning till vilken verkan kusinäktenskap som har ingåtts i ett annat land bör ha i Sverige, 
 • överväga om reglerna om äktenskap mellan andra nära släktingar bör ändras och, oberoende av vad utredaren kommer fram till, lämna förslag på hur äktenskap med halvsyskon och med föräldrars syskon kan förbjudas, samt
 • lämna förslag till de författningsändringar och andra åtgärder som behövs.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2024.

18.9.2023

Här skriver Hanif Bali om kusinäktenskapen och vill också ha straff för dessa. I Saudiarabien sades 180 000 förlovningar upp när det blev lag på DNA-prov med antagna medicinska problem för barnen. Kring 40 procent ingår kusinäktenskap där. 

Som synes är kusinäktenskap vanligt i Nordafrika och Mellanöstern. Det medför risker för att barnen blir utvecklingsstörda. Det är dubbelt så stor risk för missbildningar hos dessa barn. Som hos barn där föräldrarna inte är så nära släkt.
Det här är en elak bild av Annika Strandhäll. Men hon har nog förtjänat den. Det är som om hon alltid håller upp en skärm framför sina ögon och ser allt omkring sig med den modell hon som medlem i fackföreningen inhämtade i sin ungdom i Göteborg. En smal syn på världen som betyder att alla de som röstar på (s) är världens bästa människor. 


1 kommentar:

 1. Den s k hindersprövningen torde således framgent komma att bli avsevärt mera
  omfattande än vad den numera är. Och ta längre tid ...

  SvaraRadera