tisdag 3 oktober 2023

Klanerna kan ta över Sverige

 UPPDATERAT

Ja där står vi nu enligt en ny bok om klanerna att dessa kan ta över hela samhällen genom kriminalitet, men också genom att strukturen är så stark. När släkten betyder allt så styr den också en ansenlig mängd människor. Medan den svenska kulturen istället har gått från att släkten betyder något till att den inte alls är så betydelsefull. 

När de kriminella kan ta sig in i alla system i samhället så är vi illa ute. De genererar miljoner genom narkotika och tar då för sig också genom bedrägeribrott och välfärdsbrott. Det är deras nya marknader. De kan ta över städer genom att släkten finns överallt och genom att alla samarbetar. Det kallas korruption och det är vi inte vana vid i Sverige. 

Sverige är mest korrupt i Norden efter Island. Det konstaterades tidigare i år av Transparency International. Kriminella nätverk kan hindra tjänstemän att utöva sin legitima makt i kommuner. Detta eftersom de kommer från länder där korruption är mer utbredd än i Sverige. De är vana att använda sina släkter för staten har inte fungerat i dessa länder. Det finns minst 40 kriminella klaner i Sverige.

Det är välkänt sedan länge att ursprunget för en del av nätverken är den turkiska provinsen Mardin. Därifrån kommer två grupper arabisktalande muslimer som dominerar kriminaliteten i Göteborg (Ali Khan-klanen) inom Hammarkullen och Hjällbo, i Jönköping och Malmö. Den andra gruppen består av kristna syrianer som verkar i Södertälje i Hovsjö, Ronna och Geneta. Huruvida Södertäljenätverket består är omtvistat.

14:04

Medborgerlig Samling har nu avslöjat att Stockholm har anvisat mark för att bygga moskeer till kriminella, som har kopplingar till andra länder. 


Korruptionen är utbredd i världen och riskerar att infiltrera också Sverige. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar