fredag 8 september 2017

Hemmet där du får supa hur mycket du vill

På Kallebäcks äldreboende i Göteborg finns det bara missbrukare av olika sorter och där kan alla supa till när de vill. Personalen ska se med överseende på detta. En av de boende drack stora mängder vodka kvällen innan hon hittades avliden. Hon dog av sitt missbruk. Här är således ättestupan satt i system. Jag tycker det är mycket stötande att man låter äldre människor dö av sitt missbruk. 

Äldreboendet öppnade 2015 och där får de bo som är missbrukare och inte anses klara av ett vanligt äldreboende. För personalen är vardagen präglad av hot och våld eftersom där bara finns missbrukande missbrukare. Meningen med livet på äldreboendet är att tillhandahålla ett värdigt liv. Vad finns det för värdigt med att dö i sitt missbruk?

Ingen bryr sig om att personalen blir fysiskt attackerade och det finns inga konsekvenser för de boende. De äldre vet att det är så och skrattar bara åt personalen. På nätterna är det fester och skrik. Det går inte att sova. Det kostar mer pengar att ha dessa människor på behandlingshem så här vill Göteborgs kommun att de ska vara istället. Och gå under i sitt missbruk. Skrämmande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar