fredag 15 september 2017

Rättvist att Peter Hultqvist fick sitta kvar

Spelet i politiken klarade inte att ta bort Peter Hultqvist och det skulle Alliansen inte heller ha fått någon eloge för av folket, men nu hånas politikerna för att de inte klarade detta. Vad är det för dumheter? Ska spelet vara allt och innehållet i politiken ingenting? Måste vi hela tiden se på och hoppas på petningar utan att det finns någon större orsak till dem? Det stod klart från början att Peter Hultqvist hängde med utan större egen förskyllan i den här politiska svängen när ministrar skulle gå. 

Sedan är det dags för statsministern i dag att få misstroende emot sig från Sd. Moderaterna har redan meddelat att de lägger ned sina röster. Naturligtvis får inte sverigedemokraterna någon majoritet för detta. Ingen vill att statsminister Löfven ska avgå. Det stora felet ur demokratins synvinkel har varit att rädslan för sverigedemokraterna har fått vår demokrati att stapla fram under de senaste åren. Personligen inväntar jag med otålighet valdagen och undrar vad som ska utspelas i skandalväg innan dess. För röra kan vi räkna med.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar