lördag 16 september 2017

Sverige bäst på att ta emot flyktingar

Jo det visste vi redan att Sverige var så duktigt som land att ta emot flyktingar, särskilt under 2015 då vi tog emot fler än Tyskland om man räknar per capita. Det höll inte med 163 000 mottagna utan Sverige blev tvunget att stänga ned landet så det blev inte fler än 29 000 under 2016 och under första halvåret i år har 14 000 kommit. Vi går ju ändå fortfarande lite på knäna eftersom problemen som följer med en stor invandring ligger kvar: fler brott, fler som mår dåligt, fler som behöver psykvård och sjukvård. 

Sveriges rykte som land har tagit skada av de skjutningar som äger rum. Av de gangstersamhällen som växer fram i utsatta förorter som är 61 till antalet numera enligt polisen. Vi är splittrade som folk inte bara rent politiskt utan också kulturellt numera. Rädslan och skräcken för det okända är medfödd hos människor. Detta för att vi ska kunna skydda oss mot fiender och inte för snabbt ta till oss något som kan vara farligt för oss. Så ser vi ut som biologiska varelser.

Det är inte så märkligt och naturligtvis är vår planet på vissa sätt en helhet genom teknikens utveckling. Vi kan sekundsnabbt nå andra människor, men det betyder inte att vi alla ska ingå i samma befolkning och samma kultur. Utan våra olika kulturer är beroende av geografin där vi bor, hur klimatet ser ut och de tusentals år som människan har levt i olika områden på jorden. 

Det är därför det inte går att flytta folk hur som helst utan att det blir problem. Rent ytligt går det nog att få in människor i det ekonomiska systemet och kanske till och med i arbete fast arbetslösheten ligger på nästan 22 procent för invandrare medan den för infödda svenskar är låg på drygt fyra procent. Så ser det ut just nu. Klyftan är mycket stor mellan olika folkgrupper och det löses inte till nästa år när det är val i Sverige.

Färre arbetar och betalar skatt i Sverige.
Arbetslösa bland invandrare.
Sverige blir inte av med flyktingar.


Faksimil från DN


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar