torsdag 21 september 2017

Kristna måste fly i Sverige

Det är chockerande läsning att kristna också i Sverige måste fly från asylboenden för att de förföljs för att de är kristna. Här kan ni läsa om en familj från Irak som har varit kristen i generationer och som var öppen med det, men som hamnade i Värmland på ett asylboende där de flesta var muslimska män. Familjen som har två tonårsdöttrar blev trakasserad för att de inte bar slöja. Först försökte de förklara, men blev ännu värre och flickorna fick höra att de var "smutsiga och orena". 

De blev hotade och förföljda och en natt drog männen ut deras far ur rummet och misshandade honom, för det var hans fel att döttrarna inte hade rätt tro. Och att både hans hustru och döttrar var "orena". Familjen måste konvertera till islam och börja bete sig som goda muslimer, menade männen.  När familjen berättade för personalen på flyktingboendet vad som hade hänt blev de först inte trodda och sedan menade personalen att pappan måste ha provocerat fram detta bråk. Han hade varit alldeles för öppen med att de var kristna.

Familjen kände sig helt maktlös och började att frukta för sina liv. Men genom en präst lyckades familjen få kontakt med ett närverk, som jobbar i det tysta med att hjälpa kristna, som förföljs i Sverige. De blev mycket förvånade över att höra att det var vanligt att kristna förföljdes på asylboenden. De hade trott att de var ensamma, men fick veta att det var många. De tyckte det var förfärligt att det fick vara så. 

Nu lever familjen gömd medan deras asylansökan behandlas. De kom till Sverige 2016. Nätverket har hjälpt många kristna familjer som hade haft det likadant. De hade alltid försökt att leva i fred med sina grannar i Mosul i norra Irak, som de kom från, och de flesta muslimer ville leva i fred med dem också. De förstår inte att det får vara så här på asylboenden i Sverige.

I september för två år sedan tog Robert Hannah från liberalerna upp detta i riksdagen att kristna förföljs på asylboenden i Sverige. Han frågade migrationsminister Morgan Johansson vad som skulle göras åt detta. Som det nu fungerar måste de kristna flytta medan de trakasserande får stanna kvar. Då blev svaret att det krävdes utbildning och att de måste lära sig svenska. Samt att brott måste anmälas till polisen. 

Men i år har återigen kommit rapporter om att detta fortsätter och att hälften av befolkningen inte längre litar på medierna, som inte rapporterar vad som händer. Open Doors hade talat med 123 asylsökande i Sverige och över hälften sade att de hade blivit utsatta för våld på grund av sin kristna tro. De var också ofta rädda för att anmäla detta till polisen.

Thomas Samuel som tidigare var imam i Kairo, men som har flytt till Sverige för han har omvänt sig till kristendomen, menar att det finns tre olika grupper av muslimer i Sverige. Den första gruppen vägrar att låta sig demokratiseras. De är exempelvis salafister. Den andra gruppen bryr sig mest om jobb och familj och lever i skuggan av vårt och sitt system. Den tredje gruppen vill leva ut sin muslimska tro i ett demokratiskt samhälle och låta islam vara ramen också här. Shiamuslimer tror på kalifatet och teokrati som förekommer i Iran. Islam har i sin kärna många saker som är emot demokrati, menar Thomas Samuel. 

Av 123  intervjuade asylsökande kristna hade så här många blivit utsatta för
 våld, övergrepp, dödshot
eller annan påtryckning eller förföljelse.
De flesta av andra muslimska migranter. 

Undersökning av Open Doors. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar