onsdag 11 april 2018

Lönar sig inte för nyanlända med många barn att arbeta

UPPDATERAT
Enligt den nya undersökning som den statliga Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har gjort så är det en "fattigdomsfälla" att komma hit som en barnfamilj med många barn. Det lönar sig dåligt för sådana föräldrar att arbeta. Bättre att gå på bidrag. "I gruppen nyanlända flyktingar finns en större andel familjer med många barn och också en större andel ensamstående föräldrar och många har kort utbildning." Det säger utredarna. Och för dessa är det inte lönt att arbeta. Nedan kan ni se hur olika ersättningar fördelar sig i Sveriges befolkning. Tabellerna hämtade ur utredningen. Som synes så ligger den skattefria transfereringen för nyanlända på drygt 90 000 kronor per år. Den sammanlagda inkomsten blir närmare 150 000 per år för nyanlända. Etableringsersättningen som bara flyktingar får lockar dessa till Sverige och ger mer till dem än svenskar i samma situation och mer än i andra länder. De nyanlända får mer i disponibel inkomst än många pensionärer i Sverige. 
10:22
Här kan ni läsa om de hemlösa pensionärerna i landet där man aldrig ställer grupp mot grupp. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar