torsdag 26 april 2018

Sverige kan fortfarande rädda världen

Inte ens centerns riksdagsman Staffan Danielsson vill rösta för den "amnesti" som nu ska dras genom riksdagen för ett stort antal afghanska män, som inte har uppehållstillstånd och inte heller är barn. Han kommer att lägga ned sin röst i omröstningen om detta skriver han här.  

"Regeringsförslaget att ensamkommande som sökte asyl under 2015, typ, nu ska erbjudas uppehållstillstånd för att utan krav på resultat eller närvaro eller godkänd examen genomföra gymnasiestudier på hel- eller deltid är märkligt och utanför en ordnad lagstiftning. Det hade varit bättre att besluta om en riktad amnesti till en utvald grupp, och ta den debatten, eftersom det är detta som det faktiskt handlar om."

Staffan Danielsson har ansett sedan 2012 att Sverige måste närma sig andra EU-länders lagstiftning och inte låta de som får asyl här snabbt ta hit sina anhöriga. Fortfarande har Sverige en generösare lagstiftning än andra EU-länder. Han menar att Alliansen skulle kunna enas om det gällde familjeåterförening för makar och små barn, men inte för ensamkommande tonåringar. Det har gått troll i detta för alla som är involverade i mottagandet av dessa "barn" är oemottagliga för sakargument.

Migrationspolitiken har krackelerat under lång tid och vändningen kom först på regeringsnivå efter att kommunerna hade meddelat miljöpartiet att de inte längre klarade detta. Då på presskonferensen i november 2015 grät Åsa Romson över sina kommunalråd, inte över flyktingbarnen. Hon fick avgå under 2016. 

Att rädda världen har blivit en trosfråga och fortfarande tror människor till en del i Sverige att detta kan göras och att det har varit ett undantag vad som har skett de senaste åren då Sverige har dragit ned på mottagandet av nya invandrare. Svenska kyrkan är inblandad i detta räddande av världen, inte minst genom Tro och Solidaritet som är socialdemokraternas förbund för de troende inom partiet. Ulf Bjereld är ledare och han är gift med professorn i statskunskap Marie Demker i Göteborg, som anser att väljarna nu följt efter de fattade besluten. De godtar vad regeringen säger åt dem, menar hon. "På samma sätt som opinionen styrs av politiken så styrs politiken, inte minst i valtider, av opinionen", menar professor Demker.

Skräcken är fortfarande sverigedemokraterna som är tredje största parti i opinionsundersökningarna och att lösa den knuten och hålla dessa utanför de demokratiska församlingarna är ännu i år regeringens önskan. Därför inför nu regeringen ett "språkpaket", som egentligen handlar om att hålla nere kostnader. Långsamt har socialdemokraterna närmat sig sverigedemokraternas politik. För den sparar pengar åt landet. Politik och ekonomi är en rundgång.
Inte opinion och politik, som professor Demker tror.
Faksimil från Google.  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar