måndag 29 april 2019

Sverige är ett rekordstort invandrarland

Det var inte bara under rekordåret 2015 som vi tog emot ett stort antal invandrare - kring 163 000 - utan vi gör det fortfarande. Under hela 2000-talet har antalet invandrare ökat och ligger fortfarande på rekordnivåer. Men det talas inte så mycket om det. Enligt senaste statistik från 2018 från SCB tog vi emot kring 133 000 nya invånare. Vi behöver hjälp från EU för att inte översvämmas av nya befolkningar, men EU kan inte komma överens om hur invandrarpolitiken ska se ut. 

Stefan Löfven har i flera år sagt att andra länder ska tvingas att dela på Sveriges börda, men det kommer inte att ske. Tomas Tobé, som är moderat EU-kandidat, vill att länder ska få göra som de vill. Men det ska ha konsekvenser. Tar ett land inte emot nya invånare ska de heller inte ha bidrag från EU.

Sverige är det sjätte största invandrarlandet i EU, men har en liten befolkning i förhållande till andra länder. Frankrike och Tyskland är också länder, som är trötta genom att de har tagit emot så många nya invånare. Men Sverige har under det senaste decenniet tagit emot flest asylsökande i Europa. Detta enligt Eurostat. Det har naturligtvis konsekvenser, varav vi ännu inte har sett den totala bilden. Befolkningen i Sverige har ökat med 15 procent sedan år 2000 och vi är nu kring 10 230 000 invånare i Sverige.


Invandring till Sverige under 2000-talet.
Faksimil från SCB. 

Sverige är det största flyktinglandet i EU
under det senaste decenniet.
Faksimil från Eurostat. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar