torsdag 9 april 2015

Decemberöverenskommelsen spricker

UPPDATERAT
Det är självklart att denna överenskommelse kallad DÖ inte kommer att hålla. Den spricker så fort Alliansen bestämmer sig för detta. Kollisionskursen är redan lagd. Inte kan de borgerliga partierna låta socialdemokraterna och miljöpartiet sitta och bestämma med hjälp av vänstern en politik som går rakt emot den de själva står för. Det vore politiskt självmord.

Det gäller enbart att formera moderaterna lite bättre och att den nya partiledaren Anna Kinberg Batra får lite vind i seglen för att föra sin stora skuta mot regeringen. De olika partierna i Alliansen kommer att framföra sina egna budgetar var den senaste politiska nyheten. Bra så långt, så att det syns var skiljelinjerna går. Men sedan när det närmar sig valet ska de gå fram med enad front.

Självklart måste också sverigedemokraterna räknas in i processen. Detta parti kan inte längre stå utanför utan måste bli rumsrent. Processen pågår internt i detta parti med uteslutningar av medlemmar som är dubbelanslutna till högerextrema grupper. Och Alliansen måste som läget är ta stöd från också detta parti. Den 27 april ska bevisen läggas fram för vad som händer med de ideologiskt mer högervridna i sverigedemokraterna. 

Regeringen har gått ifrån sina löften och låtsas inte om att det är de nytillkomna svenskarna som kostar mest. De får ett extra tillskott på 9,4 miljarder. Medan de äldsta svenskarna inte får något alls. Det skulle kosta 4,5 miljarder att lyfta fattigpensionärerna ur deras fattigdom, men det finns inte på kartan. Istället höjs skatterna för att bekosta bland annat flyktinginvandringen, som kostar 50 miljarder totalt.

Mest impopulär lär höjningen av bensinskatten vara med 44 öre per liter, något regeringen inte skulle göra sade de i valet. Regeringen lovade också lägst arbetslöshet i Sverige år 2020 av länderna i EU. Går knappast att hålla med den import av arbetslösa invandrare som pågår och inte ses stanna av. Fyra procents arbetslöshet är målet, blir svårt att uppnå. En femtedel av Alliansens tidigare skattesänkningar lär ryka om regeringen får igenom sin budget. Trettiotre miljarder blir det i nya skatter bara i år och nästa år. Den 15 april läggs vårbudgeten fram.
11.4.2015
Det blir ingen höjning av föräldrapenningen för fattiga föräldrar i vårbudgeten. Detta skjuts på framtiden. Att göra så är att gå emot vänsterns hjärtefråga. Och att antyda att det finns tillräckligt med barn som har fattiga föräldrar. Kanske till och med en moralisk pekpinne: skaffa inte fler barn om du är fattig. Det finns ungefär två miljoner barn i Sverige och omkring 230 000 fattiga barn, dvs det är naturligtvis deras föräldrar som är fattiga. Barnfattigdomen följer ungefär arbetslöshetsiffrorna i EU på kring 19 miljoner. De flesta fattiga barn i Stockholm lever i Kista-Rinkeby, där drygt 30 procent av barnen räknas dit. I Göteborg och Malmö är siffrorna liknande, dvs att fattiga barn lever med fattiga nya svenskar.


Så här vackra vykort får vi som går i sorggrupp från kyrkan, för att vi ska minnas att gå dit.
Det hjälper att prata om sorg. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar