fredag 24 april 2015

En halv miljon människor kommer

UPPDATERAT
Så många som en halv miljon människor väntas fly över Medelhavet i år till EU. Det är en kraftig ökning mot förra året då omkring 170 000 begav sig ut på havet till EU. Denna invasion av mest män från olika afrikanska länder kan naturligtvis inte EU ta emot, men nu i går riktades EU:s toppmöte in på att avvärja kritiken mot att människor drunknar. Insatserna för att rädda människoliv på havet ska tredubblas.

Annars går politiken ut på att stärka gränsskyddet mot andra länder. Smuggelbåtar ska förföljas och förstöras. Situationen är ohållbar eftersom omflyttningen av människor, som vill ha bättre liv i Europa har tagit så stora proportioner. Männen sänds iväg för att bli föregångare för sin släkt. Sedan kan andra komma efter.

I Sverige finns smugglare som tar hit människor därför att det lönar sig rent ekonomiskt för dem. Och hela omflyttningen av människor sägs löna sig enligt ekonomiska lagar också rent statsfinansiellt. Den myten upprätthålls i Sverige och den var sann för femtio år sedan då vi behövde människor till den produktion, som inte fanns i resten av Europa på samma sätt. Men länderna i EU får nu skiktningar i befolkningen som fanns för hundra år sedan genom den stora omflyttningen. Detta kommer att skapa kaos till slut. 

Statsminister Stefan Löfven var stolt över att han hade lyckats få de andra på EU:s toppmöte att ta bort formuleringen om att "förhindra potentiella migranter att nå tillträde till Medelhavskusten". I praktiken är det detta som behövs för att slippa att fler smugglare tar ombord människomassor i sina undermåliga farkoster. En omflyttning av miljontals människor under kort tid gynnar inget land i Afrika eller Mellanöstern. EU vill se till att människorna inte lämnar Afrikas kuster. Det är det enda rimliga.

Premiärminister David Cameron i England varnar väljarna för att rösta så att Labour åter kommer till makten för detta skulle innebära ohämmad invandring till landet. 
12:46
En smugglarliga från al Qaida har härjat i Italien. Nu är arton personer gripna. De har sysslat med terror och människosmuggling, riktat mot länder i norra Europa. De flesta var från Pakistan och framträdde som affärsmän. De predikade väpnad kamp mot västvärlden.


Här skrev jag tidigare om detta. 

Omkring 50 miljoner människor emigrerade till USA under 18-1900-talet.
Nu pågår en minst lika stor omflyttning till Europa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar