onsdag 15 juli 2015

Tiggare kan få företag att flytta

UPPDATERAT
Heja alla tiggare nu kan ni få företag att flytta i Sverige genom att ockupera deras parkeringsplatser och elda på kvällarna. Ett tips till er för polisen kan inte göra något och kommunen, som i det här fallet är Lund vill inte göra något. 

Det gäller två företag Flextrus och också Å&R Carton med sammanlagt 400 anställda. Ni tiggare är mer värda än dessa arbetsplatser och 400 svenskar. Sträck på er! I ett års tid har företagen försökt att få tillbaka sina parkeringsplatser, som de hyr av kommunen. Men tiggare går före och får naturligtvis bo där.

En mängd polisanmälningar om eldning och skadegörelse har gjorts, men det hjälper inte. Det går inte att vräka tiggare. Det går inte heller att be dem flytta. De struntar i alla tillsägelser. De vet att de flyter ovanpå i Sverige och har alla rättigheter. De säger bara: javisst vi ska flytta, men gör det aldrig. De blir stället fler och fler.

Det finns mellan 60-80 tiggare i Lund och kommunen ska ta fram ett åtgärdsprogram för att hjälpa dem. Redan i höstas erbjöd kommunen hemresa åt tiggarna. Alla kan också gå med i Föreningen Hjälp tiggare i Lund, som jobbar hårt för att hjälpa alla tiggarna i Rumänien och Sverige.
17.7.2015
Här framförs dock åsikten att det inte går att belöna människor för att de ockuperar mark. Det går inte någonstans att få gratis mark för att man ockuperar någons mark. Inte i Sverige och inte i Europa. I Umeå kom man fram till att kostnaden för att ge tiggare mark inte skulle gå att genomföra för att det strider mot likställigheten mellan invånarna i kommunen. Det är särbehandling således, inte jämlikhet. Tiggare ses som barn som måste tas om hand. Inte som vuxna med rättigheter och skyldigheter som vanliga människor. 
20.7.2015
Kommunen i Lund funderar nu på en mer permanent fast tillfällig lösning. Att ge mark till dessa människor. Emigranterna ska tas om hand, men hur går det ihop med resten av samhället, där människor får betala för att ställa upp husvagnar? Klurigt tycker Lunds kommun. Umeå kommun har redan kommit fram till att det inte går att ge mark till kringresande, som står ovan. Det är att positivt särbehandla utlänningar, inte att behandla jämlikt med de invånare som bor permanent i kommunen.
19:56
Och diskussionen fortsätter. Tidigare överåklagare Sven-Erik Alhem menar att lagen måste tillämpas lika för alla medan Joakim Månsson Bengtsson från Hjälp tiggare i Lund, som känner flera av tiggarna, tycker att lagen inte kan tillämpas alls på dessa personer. De ska gärna erbjudas plats på Stortorget för både bilar, husvagnar och tält. 
23.7.2015
Moderaterna är besvikna över hur miljöpartiet i hemlighet har hållit på att ordna nya platser åt tiggarna i Lund. Och att detta ska ske med kommunala pengar. Risken är att det blir en kommunal kåkstad. Detta har inte diskuterats i fullmäktige eller i kommunstyrelsen. Nu kräver moderaten Christer Wallin att detta tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 augusti och att miljöpartiet inte regerar utan att informera. Det är inte demokrati.
25.7.2015
Mp har inte regerat utan att informera, utan de har avvaktat. EU-migranterna är för många för att få plats på härbärge och politikerna vet att en del kommer med husvagnar. Man kan ta en symbolisk avgift, men det är inte bestämt än.
26.7.2015
I Karlstad är kommunen inne på samma tankegångar, men de vet att de som kommun inte kan driva camping, så de vill ha kyrkan eller någon annan frivilligorganisation, som går in. Men tomt finns sedan tidigare och kommunen är beredda att upplåta den till de omkring 40 tiggare, som finns runt om i Karlstad. Tomten är tom och ligger intill häktet i Våxnäs i Karlstad.
29.7.2015
Kommunen får inte bygglov i Lund för någon uppställningsplats för husvagnar eller någon kåkstad, för de hade inte frågat grannarna om vad de tyckte. Ibland är byråkrati bra i det här landet. Står på de gamla invånarnas och medborgarnas sida. Byggnadsnämnden i Lund får fundera vidare på vad de ska göra med andra länders medborgare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar