lördag 25 juli 2015

Varför tillåta narkotika?

Jo det blir så mycket bättre då säger den unge herr Markus Bergström i en debattartikel i DN. Exemplet Portugal är det som mest hänvisas till. Där är det legalt att knarka personligt lite. Men det betyder inte att det är fritt fram. Och det betyder inte att knarkarna inte har blivit fler. Droger är fortfarande olagliga i landet. 

Missbrukare i Portugal kan förbjudas gå på ravefest, få indragen licens i sitt yrke, få böter, indraget körkort eller vård. Den som har ett missbruk måste ta emot vård eller uppvisa drogfrihet på en gång. Fängelse är dock borttaget som sanktion för innehav för eget bruk. I Portugal dör heller inte färre av missbruk. Och siffrorna för missbruk stiger i hela befolkningen. Portugal var ett speciellt land eftersom det hade varit en diktatur. Det går inte att föra över till Sverige.

I Sverige tror man att användningen av nya droger som spice skulle minska, men det är att missförstå hur ungdomen fungerar. Det finns alltid en nyfikenhet på det som föräldrarna inte känner till, en utvidgning av gränserna. Ett sätt att skapa ungdomsgrupper, små karteller av det som ingen annan än de själva vet. En föreställning inom gruppen om att det här är roligt och bra. Denna kunskap och detta intresse skapar ny teknik, men också nya farliga droger.  Plus förstås att det ger pengar och makt till de som distribuerar droger. 

Vid en uppskattning av användning av droger i olika länder så låg Italien, Luxemburg, Portugal och Storbritannien högt i Europa. Kring 6-9 personer per 1 000 invånare hade ett problematiskt missbruk där. I Tyskland, Nederländerna och Österrike låg det kring 3 per 1 000 invånare. För Sverige var siffran 5 per 1 000 invånare. Det handlar således inte så mycket om att vara liberal eller inte i drogpolitiken utan om andra faktorer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar