onsdag 3 februari 2016

Vi använder en procent av BNP på asylsökande


UPPDATERAT
Detta konstaterar norska tidningen Aftenposten. En procent av BNP i Sverige blir kring 40 miljarder kronor av en sammanlagd BNP på 4 000 miljarder. Så stor beräknas kostnaden bara för mottagandet av asylsökande bli i år i Sverige. Det är mest av alla länder i Europa konstaterar Aftenposten och detta är enligt IMF, Internationella Valutafonden. Det är en fördubbling av kostnaderna från förra året. I absoluta tal är det Tyskland som har tagit emot flest flyktingar och betalar mest, men detta blir inte så stor andel av BNP eftersom Tyskland har många fler invånare och mycket lägre arbetslöshet än Sverige. 

På kort sikt ökar också BNP (sammanlagda ekonomiska aktiviteten, total konsumtion av varor och tjänster) eftersom det måste byggas bostäder och ordnas mottagande till alla dessa nya svenskar. På lång sikt är det integreringen som avgör kostnaderna. Om flyktingarna kan få jobb och bli en del av det svenska samhället kan de också bidra till att kostnaderna minskar. Men hitintills har vi inte sett detta, utan istället blir det en ökning av kostnaderna för svenskar under många år för nytillkomna människor som inte arbetar. Rumänien har till exempel lägre arbetslöshet än Sverige. Först på trettonde plats i Europa kom Sverige när det gäller arbetslöshetssiffrorna i december 2015 enligt Eurostat. Se tabellen nedan. Också Polen hade lägre arbetslöshetssiffror än Sverige. Sverige hade drygt sju procents arbetslöshet. Sverige, Norge och Danmark är de länder som beräknas använda mest av sin BNP i år för att ta emot migranter i Europa.
4.2.2016
Migrationsverkets prognos stämmer ganska väl överens med beräkningen från IMF. Omkring 140 000 asylsökande beräknas komma varav 27 000 ensamkommande barn, vilket skulle kosta kring 41 miljarder att ta emot, lite högre än vad som beräknades i oktober. Migrationsminister Morgan Johansson (s) säger att detta har vi inte råd med. I så fall måste det till ännu fler åtgärder för att Sverige ska slippa flyktinginvasionen. Kring en miljon människor beräknas söka sig till Europa tror UNHCR, FN:s flyktingorgan. Gränsen för Sveriges mottagande ligger på kring 70 000 tror migrationsministern. 
Skärmavbild från Aftenposten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar