torsdag 8 februari 2018

Bortträngd livskraft skapar våld

"Om våld är bortträngd livskraft som visar sig som symptom, då är boten mot våldet att vårda sig om själens makt. Det är dåraktigt att förneka tecknen på denna makt - individualitet, excentricitet, självhävdelse, passion - ty den kan inte förträngas helt och hållet. Om brottet härskar på våra gator beror det, själslig sett, inte bara på fattigdom och svåra livsomständigheter, utan på att själen och dess ande inte kunnat utveckla sig."
Ge plats och näring åt själen,
så kommer du att finna djup och mening
i vardagen. 

Citatet är ur Besjälat liv - en handbok för själen av Thomas Moore, som gavs ut 1995 i Sverige. Vad betyder det som står där? Bortträngd livskraft? Jo den kan vara bortträngd i rigida politiska system eller religioner. När allt måste passa in i dogmer. I dessa dagar då så många unga mår dåligt är symptomen på den bortträngda livskraften särskilt påtagliga. Ofta skylls detta på teknikens utveckling. Men det sättet att resonera visar ännu mer vilken okunskap vi numera besitter om själen och dess behov. Tidigare på 40-talet var jazzen livsfarlig och sedan kom videovåldet och så förstås smarta telefoner, facebook och google. Eller sociala medier som helhet. Allt är farligt och förledande. Människan har inget med saken och göra. Hon tas över av dessa teknikens makter. Fri vilja? Nä den finns inte.

Det förra terrordådet på Drottninggatan ägde rum i december 2010. Då lyckades terroristen enbart ta död på sig själv. Skyddsänglarna eller vad man vill kalla det räddade befolkningen, men att då inte vidta åtgärder så att detta inte skulle kunna upprepas är fullkomligt oförlåtligt. Nog hjälper makterna till ibland, men det är människorna som har makten här på jorden och som kan handla praktiskt.

Dessutom inträffade ett lastbilsdåd i Nice och ett i Berlin. Så lätt att mörda med hjälp av fordon. I London har det också hänt. Men bättre att stoppa huvudet i sanden. Att det skulle kunna hända två terrordåd på samma gata i Stockholm var inte möjligt. Nä blixten slår inte ned två gånger på samma ställe. Jo det kan den göra. Och statsmakterna, som inte har beskyddat folket, har bett om detta länge. De har också befunnit sig i idétorkans farliga värld, där andra skulle rädda oss. För själva kunde vi inte. Vi hade ingen livskraft längre som folk. Varken bortträngd eller levande och vital. Otroligt! Akilov försökte ansluta sig till IS. Han försökte försonas med sin fru, men det lyckades inte. Han gick in i de ökenlika idéområden där terrordåd blir den enda möjligheten. Så inskränkt och futtigt. 
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar