lördag 3 februari 2018

DN profiterar på sörjandes minnesord över döda

DN lägger beslag på de texter som sörjande har skrivit om sina döda. Det går inte att läsa dessa på nätet utan att betala för dem. Anna Åberg på Bonnier News AB försvarar detta med att det är redaktionell text. Jo det skulle vara så om redaktionen hade skrivit detta, men när det är anhöriga som har skrivit dessa är detta inte DN:s egendom. De har inte sålt sina texter till DN. Det är att profitera på sörjande att ta betalt för att de ska kunna se sina egna texter på nätet. DN har fått dem gratis. Girigheten är ledstjärnan! Här nedan är två exempel på att betalvägg är upprättad. Den ena är minnesorden efter min sambo och den andra efter min pappa. Den första skrev Peter Pettersson för kollegorna på Dagens IT och den andra skrev jag själv över min pappa. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar