måndag 12 februari 2018

Jämlikhetsdata är vänsterpartiets urspårning

Vänsterpartiet röstade som bekant för "jämlikhetsdata" på partikongressen. Partiet vill att SCB ska ta fram, samla in och redovisa statistik över etnisk tillhörighet, nationellt ursprung, hudfärg och religion eller annan trosuppfattning. Det låter som om Sovjet har inspirerat vänsterpartiet eller någon annan diktatur. Nordkorea? Detta är nödvändigt tycker vänsterpartiet eftersom vi måste synliggöra olika gruppers utsatthet och ta fram åtgärder mot diskriminering. 

Att det inte är tillåtet att samla in statistik över etnisk tillhörighet bryr sig inte vänsterpartiet alls om att ta hänsyn till. Enligt lag är det förbjudet att behandla uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, religiös övertygelse, politiska åsikter, medlemskap i fackförening eller hälsa och sexualliv. SCB vet redan var alla människor som är folkbokförda i Sverige är födda, var de kommer ifrån. Men det blir problematiskt när det gäller att bearbeta dessa fakta i gruppform och vad är då etnicitet i sammanhanget? Behandlingen av personuppgifter och rättigheter för den enskilde stärks i maj då Dataskyddsförordningen börjar gälla. Vänsterpartiets förslag är inte lätt att genomföra i ett land där vi inte har en diktator. 

Etnicitet definieras som människors identifikation och känsla av tillhörighet till en viss folkgrupp, om människors egen uppfattning av ett gemensamt kulturarv och anfädernas historia som skiljer dem från andra grupper. Själv är jag förvirrad där för jag tillhör släkter som är både fattiga och rika, som har invandrat från andra länder och som är födda i Sverige. Vad skulle jag svara om SCB frågade mig? Det beror på vilken nivå man vill vara. I förhållande till utifrån kommande arter i universum är jag naturligtvis människa. Annars är jag sedan fyra generationer tillbaka på min mammas sida Värmdöbo. På min pappas sida från Stockholm. Stockholmare är avskydda i Göteborg upptäckte jag när jag jobbade där som ung. Fånigt!

Jag är inte med i någon fackförening eller är Författarförbundet en sådan? Jo det kanske det är. Eller är PRO eller SPF fackföreningar? Nej det är de väl inte? Bara sammanslutningar för pensionärer. Hudfärg? Jag är väl rätt blåvit för det mesta. Har inte solat på länge. Religion? Nej bara andlig i största allmänhet. Vi har väl själar vi människor? Hur skulle jag klassificeras då av vänsterpartiet? Som tillhörande en förtryckargrupp för att jag är blåvit kvinna? Och har bott större delen av mitt liv i Sverige? Finns det raser? Är vi inte alla människor? Varför inte införa dna-test för alla medborgare då får myndigheterna veta vilka portioner av olika sorters anfäder vi har. Och varifrån vi kommer. Fin idé? Skulle avslöja alla utomjordingar?


Vänsterpartiet vill vända ut och in på samhället förstår jag. Det har det alltid velat och nu ge makten till de nytillkomna i landet. Som pensionär och infödd känner jag mig inte längre så välkommen i Sverige. Är bara en belastning nu när jag inte jobbar och får lön längre. Och är så gammal. Den där synen på människor är mycket långt åt extrema ideologier - både till vänster och höger. Har jag alltid tyckt så illa om. Vi har ett samhälle som är olika för alla människor. Ingen har det likadant, men att fästa detta på några officiella papper är bort-i-tok. Inte ens kriminella ska bokföras efter nationalitet eller etnicitet i dag. Att inte ett demokratiskt, parlamentariskt parti i Sverige kan inse detta. Skrämmande. Jag behöver väl inte ens säga Du nya sköna värld eller 1984? 
Jordens olika folk är människor.
Faksimil från Google. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar