lördag 10 februari 2018

Maria Magdalena var Jesus hustru

Ett fascinerande program visades i dag på Kunskapskanalen om Jesus hustru Maria Magdalena. Denna förtalade kvinna i bibeln ansågs som en sköka, en prostituerad. Och som Jesus förbarmade sig över. Men i fragment som har hittats från ett Mariaevangelium framställs hon som hans hustru och hans lärjunge och någon som Jesus älskade mer än de andra lärjungarna. 

Nu är Maria Magdalena sedan länge bortraderad ur de godtagna evangelierna som finns i Nya testamentet och Vatikanen blev oerhört upprörd över dessa nya teorier och menade genast att dessa papyrusfragment är förfalskningar. Dock har vana forskare som länge har studerat sådan texter konstaterat att de knappast är det. Något som också upprörde katolska kyrkan är att detta liknar vad som framfördes i romanen Da Vinci-koden av Dan Brown. Där berättas att Jesus och Maria Magdalena fick barn tillsammans. Fragmenten som har hittats är många och ännu har inte mer än en bråkdel kunnat undersökas. Forskningen pågår och spännande fortsättning lär följa.

Ni kan se programmet här. 

Nedan bilder ur programmet, där Jesus talar i fragmenten från denna gamla kodex om sin hustru och att hon kan vara hans lärjunge. Ifall Jesus var gift vänds hela kristendomens grund upp och ned. Och det kommer särskilt katolska präster att motsätta sig in i döden. Hela kyrkans lära bygger på att Jesus var en andlig människa utan sexualitet. 
Lägg till bildtext

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar