torsdag 22 februari 2018

Sverige har fört en migrationspolitik mot folkets vilja

Jag har läst en artikel i tidskriften Kvartal av Jörgen Huitfeldt som går igenom migrationen till Sverige. Han har jobbat på Sveriges Radio och beskriver hur det före 2015 kunde vara illa för framtoningen att beskriva migrationens baksidor. Han går långsamt och försiktigt igenom vad som har hänt. Det är intressant att han försökte efter valet 2014 få till stånd något som visade att sverigedemokraterna faktiskt hade folket på sin sida och att folket inte ville ha större invandring till Sverige. 

Men han fick naturligtvis inte till stånd någon förändring i framtoningen i Sveriges Radio av hur invandringen till Sverige skildrades och man bortsåg precis som statsminister Stefan Löfven från att det partiet hade fått många fler röster. Det intressanta är att folkets vilja inte skullle synas. Och det skulle inte talas om kostnader eller annat negativt för invandring. Det fanns en berättelse om Sverige som absolut skulle fortsätta att framställas om hur vi var så generösa gentemot alla världens folk och att vi var en humanitär stormakt, som också uttrycktes då. När sedan vändningen kom och Sverige gick ned till miniminivå i EU i migrationen hösten 2015 var det ingen på Jörgen Huitfeldts redaktion på Sveriges Radio som uttryckte något positivt inför detta.

Han menar nu att det under lång tid har varit en sammanblandning mellan begreppet invandring och invandrare. Invandring handlar om policy precis som skattefrågor eller folkhälsa medan invandrare handlar om människor, våra grannar och nya invånare. Men alla som har försökt diskutera detta har anklagats för att slå ned på de som redan har invandrat och för rasism. 

Artikeln är intressant för att han sakta försöker att sammanfatta hur verkligheten ser ut och länge har sett ut medan makthavare och journalister varit inne i en berättelse om Sverige som har gått emot det större delen av folket har sett. Särskilt de som har invandrat tidigare har upptäckt detta och som först har drabbats av de nya stora vågorna av invandring under detta decennium. Känslostormarna angående hur vi ser på oss själva som folk har hindrat en verklig beskrivning av läget. Men till slut tränger dock fakta igenom och får också tidigare journalister på Sveriges Radio att inse något.

Jörgen Huitfeldt valde att sluta på Sveriges Radio efter 20 år och skriver nu istället i tidskriften Kvartal, där samhällsdebatten är mer öppen. Ni kan se nedan ett utdrag ur hans artikel. Och här finns en intervju med honom i Resumé. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar