onsdag 7 februari 2018

Drottning Silvias demensboende stoppas

Drottning Silvia ville bygga modulhus på marken på Drottningholm för att låta par, där en drabbats av demens, bo tillsammans. Bygglovet beviljades av kommunen, fast byggnadsnämndens ordförande inte ville det, men har nu stoppats av miljö- och marknadsdomstolen. Det var drottningens mor som led av demens och som inspirerade drottningen att jobba för att förståelsen för demens skulle bli större. Silviabo invigdes förra året i maj då också minister Åsa Regnér närvarade och det betraktas nu som svartbygge. Husen ligger ungefär 500 meter från Drottningholms slott. 

Det är de här husen på Drottningholm, som anses vara alldeles för moderna
och inte passa in i den gamla kulturmiljön.
De stod klara i maj 2017, men anses nu som svartbyggen.
Faksimil från Google. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar