måndag 5 februari 2018

Socialdemokraterna vill avskaffa asylsystemet i Danmark

Socialdemokraterna i Danmark vill avskaffa möjligheten för flyktingar att söka asyl i landet. Partiet menar att det måste till ett mer humant flyktingsystem och vill upprätta danskdrivna läger för asylsökande. De vill inte att flyktingarna kommer till Danmark för att söka asyl. De flesta flyktingar får ingen hjälp, menar partiledaren Mette Fredriksen. Socialdemokraterna vill ha läger i Nordafrika för de som ändå kommer till Danmark för att söka asyl. Dit ska de skickas. Om flyktingarna har asylskäl i Danmark ska de få komma till FN-drivna läger. 

Det innebär också att Danmark kommer att ge mer i bidrag till FN:s flyktingorgan UNHCR och ta emot fler kvotflyktingar. Segregationen är stor i Danmark, vilket oroar partiledaren. Och att ha ett skattefinansierat välfärdssystem kräver ett starkt samhälle, menar hon. Detta samhälle håller nu på att förstöras, säger hon.

Alla ska också arbeta 37 timmar i veckan. Andelen invånare i Danmark som har icke-västlig bakgrund är åtta procent. Danmark har närmare sex miljoner invånare. Mette Fredriksen menar vidare att välfärdssamhället är i gungning och det syns i skolan och i bostadsområdena att invandrare och danskar lever alltmer åtskilt. Det ska vara slut med att gå hemma med offentlig försörjning. Alla måste arbeta eller utbildas efter uppehållstillstånd. Hon säger också att detta ska innebära ett år noll när det gäller invandringen. 

Regering och folketinget i Danmark ska också årligen sätta en gräns för hur många icke-västliga invandrare landet kan ta emot. Asyl ska dock också kunna sökas vid gränsen till Danmark. Socialdemokraterna är det största oppositionspartiet i Danmark. Tre borgerliga partier styr där sedan 2016. Sverige har också åtta procent invandrare med icke-västlig bakgrund. Kanske ligger Danmark före oss i tiden så att den här politiken blir verklighet här inte i årets val utan i nästa val år 2022.
De här synerna vill socialdemokraterna inte se mer.
År noll har proklamerats av partiet i Danmark.
En ny flyktingpolitik ska genomföras.
Faksimil från Google. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar