torsdag 11 maj 2017

England backar till 1970-talet

Labour har en plan för England: att åter förstatliga järnvägarna, energiförsörjningen och posten. Det är ledaren Jeremy Corbyn, som dessutom vill att fackföreningarna ska få mera makt. Allt ska finansieras genom lån och genom att skatterna höjs. Migrationen ska inte stoppas, men migranterna ska tvingas bevisa att de har tillräckligt med pengar för att bo och arbeta i Storbritannien innan de släpps in i landet. 

Förmodligen vill också labour lämna EU, men det ska gå smidigt till så att alla i Storbritannien känner att de får ut tillräckligt av ett Brexit-avtal. Men rävjakt på adelns villkor ska fortsatt vara bannlyst i landet. De konservativa menar att den här planen kommer att skapa kaos i landet genom att jobb försvinner och familjer drabbas plus att ekonomin skadas en generation framåt. Det här är det radikalaste programmet för labour sedan 1983 då Michael Foots plan betecknades som det "längsta självmordsbrevet i historien" för en politiker.

Den 8 juni är det nyval i Storbritannien utlyst av premiärminister Theresa May. Oppositionen ligger långt efter de konservativa och väntas inte vinna det här valet. Jeremy Corbyn ligger alltför långt till vänster för att anses ha en chans. Att backa tillbaka till 1970-talet verkar totalt omöjligt.
Labour satsar dock på det i England.
Faksimil från Google. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar