fredag 19 maj 2017

Julian Assange är inte längre efterlyst och häktad

UPPDATERAT
Julian Assange ska inte ställas inför rätta i Sverige. Åklagaren lägger ned målet. Detta har varit en rättsskandal av stora mått eftersom Julian Assange först fick gå och lämna landet, men sedan efterlystes igen år 2010. Chefsåklagare Eva Finné hävde anhållan av Assange då, men den feministiska överåklagaren Marianne Ny tog över och efterlyste Assange på nytt. Att allt nu läggs ned är rimligt och Julian Assange kommer kanske att kunna lämna Ecuadors ambassad i London. Men kommer han att göra detta? USA vill ha honom utlämnad. Och polisen i London säger att de måste gripa honom om han lämnar ambassaden. Han har bott på där i nästan fem år för att slippa bli gripen av polisen i England. 

Överåklagaren Marianne Ny menar nu att det inte går att föra utredningen vidare därför att det inte har gått att förhöra Assange i London och det är heller inte är troligt att det ska gå i framtiden och därför så läggs förundersökningen ned. Det saknas förutsättningar att väcka åtal eftersom det inte har gått att delge Julian Assange misstankarna och förhöra honom. Om Julian Assange återvänder till Sverige innan brottet preskriberas hösten 2020 så kan förundersökningen återupptas. Överåklagaren fick frågan om det här inte visar att det lönar sig att obstruera. Hon svarade att hon har använt alla medel som har stått till hennes förfogande, men under nuvarande omständigheter är det inte möjligt att gå vidare. Att det inte går att gå vidare beror av att Julian Assange har hållit sig undan, sade hon.

Här skrev jag år 2010 om Julian Assange. Och jag blev intervjuad av Channel 4 år 2011 då jag tyckte att vi hade ett dåligt rättssystem. Feministen Anna Ardin (s) hade ordnat att Assange kom hit och var det ena offret då för Assange och hon hade skrivit en hämndlista mot män. Redan 2011 talades det om att Assange skulle bli fri
15:53
Assange twittrar om att han inte glömmer eller förlåter. Se nedan. Nä det ska han inte göra. Hans barn växte upp under tiden säger han. Han är nog enbart narcissistiskt upptagen med sin egen person när han säger så. Hans son Daniel var vuxen och 20 år när Assange åkte fast 2010. Men han har åtminstone fyra "kärleksbarn". Hans son har sagt om sin far 2010 att Julian är förskäcklig med kvinnor och bra på att skaffa sig fiender bland dem. Men nu slipper Assange åtal för våldtäkt bara han håller sig borta från Sverige. Inte så svårt. 
18:49
Så vill han söka asyl i Frankrike. Får se om det blir verklighet. Verkar lite märkligt tycker jag om han skulle få det. Vi får se.Den här leende bilden lade Julian Assange upp på twitter
när han fick veta beslutet att lägga ned förundersökningen
i Sverige.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar