fredag 10 november 2017

Miljöpartiet vill att ensamkommande ska stanna

Alla som kom 2015 som ensamkommande barn ska stanna tycker Miljöpartiet. Medan socialdemokraterna absolut motsätter sig detta och vill fortsätta med juridiska prövningar av varje fall och utvisa de som bestäms ska behandlas så. Socialdemokraterna och statsministern vill inte ge efter på denna punkt för då faller hela migrationspolitiken. Då skulle också sverigedemokraterna få högre siffror för människor i allmänhet tycker inte att ekonomiska flyktingar eller "barn" som har ljugit om sin ålder ska få stanna i Sverige. Och det är konstaterat att omkring två tredjedelar av de "ensamkommande barnen" har uppgett en felaktig ålder. 

Ska miljöpartiet då få bestämma detta av humanitära skäl? Nej det är inte rimligt för miljöpartiet är ett mycket litet parti som inte företräder vad svenska folket tycker. Inte heller finns det någon rättvisa i att unga män, som har lyckats ta sig hit ska få stanna. Men det tycker de kommun- och landstingsanställda har jag märkt i kommunerna, för de har direktkontakt med dessa och får sin försörjning av att ta hand om dem. Och deras argument är att de kommer att ha mycket att erbjuda i framtiden i Sverige. Bara de får stanna. Och pressen på regeringen genom Rädda Barnen och Svenska kyrkan är stor.

Synen på ensamkommande bland kvinnor anställda för att ta hand om dem liknar det som kyrkan står för: att ta hand om alla behövande. Men ekonomiskt sett är detta inte möjligt för Sverige. Ensamkommande barn kostar kring 800 000 kronor per år att ta hand om och är således mycket dyrare än de barn som föds av föräldrar i Sverige. De ensamkommande barn som kom hit 2015 har redan kostat samhället 1,6 miljoner kronor per person. Det är orimligt. Ett oerhört slöseri med befolkningens resurser. Kostnaden för dessa barn steg till 30 miljarder per år. Sverige tog hand om ungefär 40 procent av de "barn" som sökte asyl i Europa. Detta beroende på att det var säkert att få permanent uppehållstillstånd i Sverige bara man sade att man var ett "barn". Om dessutom föräldrarna sades vara döda kunde de få 50 000 i efterlevandepension. 

Nu sägs det politiska arbetet i regeringskansliet ha paralyserats av att miljöpartiet och socialdemokraterna står så långt ifrån varandra. Detta är enligt källor den allvarligaste sprickan i regeringen under hela tiden sedan 2014. Nu hoppas de som är för att alla "barn" får stanna att ett växande skuggsamhälle med "barn" som går under jorden ska ändra på förutsättningarna. Det finns ett nätverk av människor som hjälper sådana som vill gå under jorden i Sverige. Det har funnits sedan förra seklet för många kyrkliga kvinnor har tyckt att så skulle Jesus ha gjort om han hade levt nu. Stefan Löfven menar dock att processen numera är rättssäker och att det går att utvisa till Afghanistan, varifrån de flesta "barnen" har kommit.

Vilka är barn och vilka är vuxna?
Statsminister Stefan Löfven
besökte de ensamkommande barnen
år 2015, längst till höger.
Kanske fick det honom att inse
att en del var vuxna?
Faksimil från Google. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar