söndag 12 november 2017

Vi är män och kvinnor

Det är inte så att vi alltid är personer eller medborgare eller något annat neutralt. Faktiskt så behöver ibland påpekas även officiellt att vi är män och kvinnor. Något så självklart trodde jag aldrig att det skulle behövas skrivas en debattartikel i DN om. Men nu har det skett i nådens år 2017. Vi ska få en ny myndighet i januari nästa år som ska verka för jämställdhet, men det går inte om man inte kan påpeka att det ser olika ut i samhället för män och kvinnor. 

I praktiken tillgodoses många gånger pojkar framför flickor och män framför kvinnor, vilket inte beror av att man vill göra så, utan för att det finns en blindhet för att det finns olika kön. Det välmenande sättet att tillgodose också personer som inte räknas sig till män eller kvinnor i första hand utan som är trans- eller queerpesoner har gjort att de båda könen män och kvinnor försvinner ur sammanhanget.

Dock för att kunna upptäcka mäns våld mot kvinnor eller hur olika maktordningar regerar i samhället som att utomeuropeiska kvinnor är särskilt utsatta för mäns överordning så kan det inte vara ett könsneutralt jämställdhetsarbete, för detta blir inget jämställdhetsarbete alls. Att sådana självklarheter ens ska behöva skrivas ned i en debattartikel är som sagt mycket förvånande. Men ännu ett tecken på att samhället är upp och ned och tar mer hänsyn till minoriteter än de självklara majoriteter som finns. 

Sveriges nationella sekretariat för genusforskning har nyligen gått ut och menat att kön ska osynliggöras. Men om inte det specifikt nämns kan inte resurser fördelas lika mellan män och kvinnor. Meningen med arbetet för framtiden med olika mål, budgetar och styrningsdokument är inte att alla medborgare ska känna sig omfamnade och inkluderade, utan att den grupp som är diskriminerad nämns i klartext och får resurser för att bli jämställd.

Att vi numera har en övervikt av män i det svenska samhället, som vi aldrig tidigare har haft, är också oroande. Här skrev jag om detta tidigare: "Balansen mellan könen är viktig i ett samhälle för om kvinnor inte kan röra sig fritt, om det finns no-go-zoner i samhället som vissa festivaler, tågstationer eller andra platser så begränsas det ena könets rätt till frihet att röra sig i det offentliga rummet. Det är ofta samma människor som är feminister och som stödjer de homosexuella, som också tycker att omfattande invandring är bra. Men många invandrare är nu utomeuropeiska och negativa till homosexualitet och förstår inte nordisk feminism." 
Adam och Eva var de första människorna
som skapades enligt bibeln.
Men nu måste könen ifrågasättas. 

Faksimil från Google. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar