måndag 23 mars 2015

Folkökningen stod för all BNP

Sveriges utveckling är bättre än Tysklands om man ser till BNP, det mått som gäller alla varor och tjänster i ett land. Men tar man bort folkökningen som faktor, så försvinner hela tillväxten och Sverige ligger på samma nivå som år 2007. Om man ser till BNP per capita. Det betyder att alla invandrare vi tar in har bidragit till att dra upp siffrorna. BNP räknar sjukvård, bidrag, flyktingmottagning, kriminalitet, olyckor och annat som en tillgång, inte en kostnad. 

Naturligtvis har varje invånare mindre att röra sig med om allt måste delas på fler. Det är enkel matematik. Men eftersom vi har en politisk inriktning, som säger att invandring är bra, något vi måste ha i alla lägen, ju fler desto bättre, så måste vi återigen gå tillbaka till småskolans matematik och börja om för att eventuellt någon gång nå fram till också politiker som styrs av övertygelser och visioner inte matematik.

Dock har det börjat talas om skattehöjningar nu igen. Även arvs- och gåvoskatt ska utredas. Dessa förhatliga skatter som vi har sluppit i något tiotal år nu. Själv betalade jag sådan skatt när jag ärvde min pappa år 2004. Jag är glad att jag slipper det i år efter min sambo för det skulle ha betytt att det kom en skatt till ovanpå alla andra vi har betalat genom livet. En arvsskatt betyder att alla som har skött sig och fått något över ska betala också efter sin död. Det är helt förkastligt. Men det är vad facken kräver.


Den här bilden visar att det går bättre för Sverige.
Men bilden är falsk. 

Här ser man att norra Sverige har det lika bra som Stockholm räknat i BNP per capita.
Och att en del av Tyskland, Schweiz, Österrike och norra Italien är rika regioner. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar